Troverdig

Ærlig, lojal, imøtekommende

Kompetent

Solid, faglig dyktig, målrettet

Engasjert

Ambisiøs, nyskapende, løsningsorientert