• Nordavind Utvikling v/ Nina Nikolaisen koordinerer Forskningsdagene i Dyrøy 2023. Årets tema for Forskningsdagene er energi Vi tenker på bærekraftige energiløsninger, men også alt som har med energi å gjøre i vid forstand. Det kan være menneskers energi, energi i mat osv. Vi har invitert forskerne til å tenke kreativt om hvordan energi preger akkurat […]

  • Foto: Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport. Dyrøy kommune  mottar støtte på 1,3 millioner fra Fylkeskommunen.  

  • Nordavind Utvikling ved Kjell-Sverre Myrvoll har prosjektledelsen i forprosjektet: Etablering av arktisk naturbrukssenter ved Senja videregående skole. Oppdragsgiver er Troms- og Finnmark fylkeskommune v/Senja videregående skole. Forprosjektet skal utarbeide hovedprosjektet for etablering og drift av arktisk naturbrukssenter » ved de 4 nordnorske grønne NAB skolene. Dette hovedprosjektet er forankret gjennom samarbeid med Nord-norsk landbruksråd, fylkeskommunene […]

  • Midt-Troms kommunene skal parallelt med revidering regionale næringsplanen for Midt- Troms gjennomføre en planprosess for en temaplan landbruk, samt at evt. tiltak i landbruksplanen implementeres i tiltaksdelen for den reviderte regionale næringsplanen for Midt- Troms.

  • Nordavind Utvikling AS, med Ragnvald Storvoll som prosjektleder har vunnet anbudet «Revidering av regional næringsplan for Midt-Troms og videreutvikling av felles satsing i Midt-Troms». Arbeidet skal være sluttført innen november 2023.