Vi kan bidra med vår kompetanse på plan-, strategi- og programutvikling.

Vi har lang erfaring og god kompetanse i utvikling av både regionale og kommunale planverk. Plandokumenter som: regional og kommunal næringsplan, samfunnsplan og samfunnsanalyser. Vi utvikler spørreundersøkelser og kartlegginger. Vi har erfaring fra å gjennomføre samfunns- og markedsundersøkelser for privat og offentlig sektor. Ved hjelp av statistiske prognoser og analyser sammenstiller og visualiserer vi den kunnskapen du trenger. Vi tar oss av hele prosessen, fra kartlegging og formulering av spørsmål til en ferdig rapport.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.