Trenger din kommune eller region å styrke ungdommenes påvirkningskraft?

Vi har kompetanse og lang erfaring i strategisk arbeide med ungdom og ungdomsmedvirkning, både regionalt og kommunalt. Vi har etablert og leder Ung Drivkraft, samt organisert lederopplæring over flere år for ungdom i regionalt ungdomsråd. Gjennom Ung Drivkraft har ungdommene fått en sterkere stemme og påvirkningskraft i politiske plan- og utviklingsprosesser. Ungdom må trives, føle tilhørighet og identitet til heimkommunen og regionen, slik at de vil flytte tilbake igjen. Det er derfor nødvendig at kommunene i regionen tar ansvar for en positiv samfunnsutvikling som gir barn og unge gode oppvekstvilkår.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.