Prosjekt- og prosessledelse

Vi bistår våre kunder i å planlegge, gjennomføre og lede prosjekter og endringer i sine virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Arrangementkompetanse

Trenger din virksomhet hjelp til å gjennomføre større eller mindre arrangement, kurs eller seminar?

Ung Drivkraft

Ungdomsmedvirkning i praksis. Har din kommune eller region behov for å styrke ungdommenes påvirkningskraft?

Planutvikling/markedsanalyse

Kan vi bidra med vår kompetanse på plan-, strategi- og programutvikling?

Workshop/arbeidsverksted

Trenger du vår kompetanse til å gjennomføre workshop eller arbeidsverksted?

Markedsføring

Trenger din bedrift å bli mer synlig på sosiale medier, eller trenger du hjelp til å bygge en merkevare?