Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

I forrige uke inviterte Senja kommune kunnskaps- og kompetansemiljøer i Midt-Troms til møte for å presentere sine strategier, satsingsområder, årshjul, virkemidler og mulige samarbeidsområder. Nordavind Utvikling har oppdrag i hele regionen og ser på dette som en viktig arena.

De andre som var til stede var Sjømatklyngen Senja, Visit Senja Region og Profilgruppa, samt utviklingsmiljøene Næringshagen Midt-Troms, Kupa, Studiesenteret Midt-Troms, Blått Kompetansesenter Nord og Innovasjon Norge Arktis.

– Målet med å møtes er å bli bedre kjent, se på hvor vi kan samarbeide i forhold til viktige næringsaktiviteter, avklare interessekonflikter og vurdere tiltak for å samhandle enda bedre i Senja og i Midt-Troms, sier ordføreren i Senja.

Samarbeid mellom næringsaktørene og kommunene i Midt-Troms, er også et viktig virkemiddel for å realisere de vedtatte tiltakene i regional næringsplan.

– Det er en styrke for regionen at vi samarbeider på tvers, og potensialet er enormt. Raushet er en god strategi for videre vekst, poengterer daglig leder Nordavind Utvikling, Marit Alvig Espenes.

Samler vi kreftene vil regionen kunne nå større mål blant annet innen forskning og utvikling, både regionalt og nasjonalt.

 

 

 

Del denne artikkelen på sosiale plattformer