Midt-Troms kommunene skal parallelt med revidering regionale næringsplanen for Midt- Troms gjennomføre en planprosess for en temaplan landbruk, samt at evt. tiltak i landbruksplanen implementeres i tiltaksdelen for den reviderte regionale næringsplanen for Midt- Troms.

Del denne artikkelen på sosiale plattformer