• Dyrøyseminaret 2022   Arrangementet går av stabelen i Nordavindshagen tirsdag 20. september. Dyrøyseminaret skal nok en gang sette søkelyset på distriktenes utfordringer og muligheter.Seminaret vil ha en karakter av et politisk verksted og ungdom har en sentral rolle. Se vedlagt program.   Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltar på seminaret og inviterer til innspillsmøte for arbeid med […]

  • Mpower lederutviklingsprogram har blitt gjennomført over tre samlinger våren 2022: 2.-3. april, Dyrøy 21.-22. mai, Oslo 10. – 11. juni, Bardufoss   17 unge i alderen 15 – 21 år fra 5 forskjellige kommuner i Midt-Troms har alle gjennomført lederprogrammet Mpower. Det faglige opplegget har Forandringshuset Norge ansvar for, og Nordavind Utvikling AS har hatt […]

  • I prosjektet blir det jobbet med tiltak som skal være med å styrke lokal forvaltning av anadrome arter i små og mellomstore elver. De aller fleste  anadrome elver og vassdrag i Norge er plassert i kategorien «små og mellomstore» elver. Det innebærer at bestandene av laks, ørret og røye i disse elvene betyr mye for […]

  • Bakgrunn Næringsetaten i Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 MNOK 2 til et forprosjekt kalt «Bærekraftig besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer knyttet til besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte kommuner om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i […]

  • Dyrøyseminaret 2020 – Smarte lokalsamfunn Retningslinjer smittevern – Covid-19 er gjeldende  Smarte lokalsamfunn Smarte bygder: hvordan utvikle bygda til å bli bærekraftig ved å ta i bruk teknologiske løsninger, for å forbedre offentlig tjenester og innbyggernes livskvalitet? Sentrum- og boligplanen i Dyrøy Arbeidet med plan for sentrumsutviklingen i Dyrøy er nå offisielt i gang. Nordavind […]

  • Nordavind Utvikling har på bestilling fra Dyrøy kommune gjennomført forprosjektet; Forskertrang og lekelyst. Det er ønskelig å skape nysgjerrighet rundt- og øke kunnskap om realfag blant barn og unge. Tiltak om en realfagspark/løype vil skape aktivitet og være en attraksjon i Dyrøy. Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Realfagsgruppa, og statusrapporter til samarbeidsgruppen. Oppdragsgiver: […]

  •   Et utviklingsprogram som ble igangsatt av Kommunal og moderinseringsdepartementet i 2014. Målet for utviklingsprogrammet å styrke vekstkraft og øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland. Programmet videreføres for en toårs periode med midler fra Troms Fylkeskommune, og har en kostandsramme på 3 millioner. I fase 1 (01.11.14 – 31.07.15) var målet å etablere […]

  • Dyrøy 2017 Prosjektet har vært gjennomført som et forprosjekt og et hovedprosjekt. Delmål 1:        Etablere et Småsamfunnssenter i Dyrøy Delmål 2:        Gjennomføringen av prosjektet «Dyrøy 2017» Delmål 2 a: Vekst – Folketallsutvikling Delmål 2 b: Vekst – Lokalt næringsliv Delmål 2 c: Vekst – Lag og foreninger  

  • Fårikålfestivalen Nordavind Utvikling var prosjektansvarlig for utvikling og gjennomføring av Fårikålfestivalen fra høsten 2008. Festivalen var et eget tiltak i næringssatsingen i prosjekt «Dyrøy 2017», som hadde fokus på vekst i folketall, næring og økt aktivitet i lag og foreninger. Etter prosjektslutt 2012 ble Nordavind Utvikling leid inn som arrangementledelse/prosjektledelse årlig frem til 2018.