• Oppgaven skal løses i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Arbeidet skal være sluttført innen november 2023. Prosjekteier: Midt-Tromsrådet

  • Dyrøyseminaret 2022   Arrangementet går av stabelen i Nordavindshagen tirsdag 20. september. Dyrøyseminaret skal nok en gang sette søkelyset på distriktenes utfordringer og muligheter.Seminaret vil ha en karakter av et politisk verksted og ungdom har en sentral rolle. Se vedlagt program.   Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltar på seminaret og inviterer til innspillsmøte for arbeid med […]

  • En digital og dynamisk veileder som inneholder verktøy, metoder og gode eksempler for deg som jobber med eller for ungdom. Se digital veileder her: Ungdomsmedvirkning i praksis  Prosjektet har som hovedmålet å utvikle VEILEDEREN: Ungdomsmedvirkning i praksis med metoder, verktøy og eksempler fra nord. Veilederen skal hovedsakelig være en digital utgave, men det trykkes også […]

  • Bakgrunn I vår region ønsker vi ei god satsing på unge. Dette er forankret i regional næringsplan, vedtak 7 /22 i UMT (Ungdommens Midt-Tromsråd) og i pkt 4 i de 8 punktene regionalt ungdomsråd la fram i felles kommunestyremøte for Midt-Troms, 2018. Ungdommen la selv frem sine sterke meninger under Dyrøyseminaret 2018. I forbindelse med […]

  • Mpower lederutviklingsprogram har blitt gjennomført over tre samlinger våren 2022: 2.-3. april, Dyrøy 21.-22. mai, Oslo 10. – 11. juni, Bardufoss   17 unge i alderen 15 – 21 år fra 5 forskjellige kommuner i Midt-Troms har alle gjennomført lederprogrammet Mpower. Det faglige opplegget har Forandringshuset Norge ansvar for, og Nordavind Utvikling AS har hatt […]

  • I prosjektet blir det jobbet med tiltak som skal være med å styrke lokal forvaltning av anadrome arter i små og mellomstore elver. De aller fleste  anadrome elver og vassdrag i Norge er plassert i kategorien «små og mellomstore» elver. Det innebærer at bestandene av laks, ørret og røye i disse elvene betyr mye for […]

  • Bakgrunn Næringsetaten i Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 MNOK 2 til et forprosjekt kalt «Bærekraftig besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer knyttet til besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte kommuner om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i […]

  • Dyrøyseminaret 2020 – Smarte lokalsamfunn Retningslinjer smittevern – Covid-19 er gjeldende  Smarte lokalsamfunn Smarte bygder: hvordan utvikle bygda til å bli bærekraftig ved å ta i bruk teknologiske løsninger, for å forbedre offentlig tjenester og innbyggernes livskvalitet? Sentrum- og boligplanen i Dyrøy Arbeidet med plan for sentrumsutviklingen i Dyrøy er nå offisielt i gang. Nordavind […]