• Oppgaven skal løses i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Arbeidet skal være sluttført innen november 2023. Prosjekteier: Midt-Tromsrådet

  • Dyrøyseminaret 2022   Arrangementet går av stabelen i Nordavindshagen tirsdag 20. september. Dyrøyseminaret skal nok en gang sette søkelyset på distriktenes utfordringer og muligheter.Seminaret vil ha en karakter av et politisk verksted og ungdom har en sentral rolle. Se vedlagt program.   Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltar på seminaret og inviterer til innspillsmøte for arbeid med […]

  • Bakgrunn I vår region ønsker vi ei god satsing på unge. Dette er forankret i regional næringsplan, vedtak 7 /22 i UMT (Ungdommens Midt-Tromsråd) og i pkt 4 i de 8 punktene regionalt ungdomsråd la fram i felles kommunestyremøte for Midt-Troms, 2018. Ungdommen la selv frem sine sterke meninger under Dyrøyseminaret 2018. I forbindelse med […]

  • Felles mål for satsingene: å endre praksis til å bli bedre. Målet i Realfag er å påvirke barn og unge til å vekke interesse for og bli glad i realfag.  Formålet er at barn og unge skal utvikle egne kunnskaper, ferdigheter og holdninger i realfag. Målet for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, er å bidra til et trygt og […]

  •   Et utviklingsprogram som ble igangsatt av Kommunal og moderinseringsdepartementet i 2014. Målet for utviklingsprogrammet å styrke vekstkraft og øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland. Programmet videreføres for en toårs periode med midler fra Troms Fylkeskommune, og har en kostandsramme på 3 millioner. I fase 1 (01.11.14 – 31.07.15) var målet å etablere […]

  • Dyrøy 2017 Prosjektet har vært gjennomført som et forprosjekt og et hovedprosjekt. Delmål 1:        Etablere et Småsamfunnssenter i Dyrøy Delmål 2:        Gjennomføringen av prosjektet «Dyrøy 2017» Delmål 2 a: Vekst – Folketallsutvikling Delmål 2 b: Vekst – Lokalt næringsliv Delmål 2 c: Vekst – Lag og foreninger  

  • Fårikålfestivalen Nordavind Utvikling var prosjektansvarlig for utvikling og gjennomføring av Fårikålfestivalen fra høsten 2008. Festivalen var et eget tiltak i næringssatsingen i prosjekt «Dyrøy 2017», som hadde fokus på vekst i folketall, næring og økt aktivitet i lag og foreninger. Etter prosjektslutt 2012 ble Nordavind Utvikling leid inn som arrangementledelse/prosjektledelse årlig frem til 2018.