• Oppgaven skal løses i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Arbeidet skal være sluttført innen november 2023. Prosjekteier: Midt-Tromsrådet

  • Bakgrunn I vår region ønsker vi ei god satsing på unge. Dette er forankret i regional næringsplan, vedtak 7 /22 i UMT (Ungdommens Midt-Tromsråd) og i pkt 4 i de 8 punktene regionalt ungdomsråd la fram i felles kommunestyremøte for Midt-Troms, 2018. Ungdommen la selv frem sine sterke meninger under Dyrøyseminaret 2018. I forbindelse med […]

  • Mpower lederutviklingsprogram har blitt gjennomført over tre samlinger våren 2022: 2.-3. april, Dyrøy 21.-22. mai, Oslo 10. – 11. juni, Bardufoss   17 unge i alderen 15 – 21 år fra 5 forskjellige kommuner i Midt-Troms har alle gjennomført lederprogrammet Mpower. Det faglige opplegget har Forandringshuset Norge ansvar for, og Nordavind Utvikling AS har hatt […]

  • I prosjektet blir det jobbet med tiltak som skal være med å styrke lokal forvaltning av anadrome arter i små og mellomstore elver. De aller fleste  anadrome elver og vassdrag i Norge er plassert i kategorien «små og mellomstore» elver. Det innebærer at bestandene av laks, ørret og røye i disse elvene betyr mye for […]

  •   Et utviklingsprogram som ble igangsatt av Kommunal og moderinseringsdepartementet i 2014. Målet for utviklingsprogrammet å styrke vekstkraft og øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland. Programmet videreføres for en toårs periode med midler fra Troms Fylkeskommune, og har en kostandsramme på 3 millioner. I fase 1 (01.11.14 – 31.07.15) var målet å etablere […]

  • Dyrøy 2017 Prosjektet har vært gjennomført som et forprosjekt og et hovedprosjekt. Delmål 1:        Etablere et Småsamfunnssenter i Dyrøy Delmål 2:        Gjennomføringen av prosjektet «Dyrøy 2017» Delmål 2 a: Vekst – Folketallsutvikling Delmål 2 b: Vekst – Lokalt næringsliv Delmål 2 c: Vekst – Lag og foreninger