Veileder «Ungdomsmedvirkning i praksis»

Tidsrom:

2021-2022

Oppdragsgiver:

Vedlegg:

En digital og dynamisk veileder som inneholder verktøy, metoder og gode eksempler for deg som jobber med eller for ungdom.

Se digital veileder her:

Ungdomsmedvirkning i praksis 

Prosjektet har som hovedmålet å utvikle VEILEDEREN: Ungdomsmedvirkning i praksis

med metoder, verktøy og eksempler fra nord. Veilederen skal hovedsakelig være en digital utgave, men det trykkes også opp en enklere versjon i papirutgave. Primærmålgruppa for veilederen er ansatte og frivillige som jobber med ungdom.

Nordavind Utvikling har gjennom et langvarig arbeid over år, som også inkluderer en doktorgrad på feltet (2019), avdekket at det er stort behov for en veileder der målgruppa primært er voksne ansatte som har ansvar for ungdomsarbeid. Forskningen viser at voksne som jobber med ungdom mangler verktøy og kompetanse for å gi unge reell medvirkning.

I 2019 er det vedtatt egen forskrift om medvirkningsordning der unge gis en lovfestet rett til medvirkning.

I nord står vi overfor store utfordringer ift demografi og brain-drain, dvs. vi mister kompetanse og ungdom ut av landsdelen. Sentralt i dette prosjektet er å bidra til at vår landsdel skal være attraktiv for unge mennesker i framtida, både i forhold til jobb og bolig.

Utviklingen av veilederen skal skje i samhandling med flere aktører; offentlig sektor, næringsliv og FoU-miljø. Parter er Troms og Finnmarks fylkeskommune, Forskningsrådet, Forandringshuset Norge, regionalt ungdomsråd i Midt-Troms (URMT), Norges Arktiske Universitet Tromsø, Dyrøy kommune og flere andre kommuner i hele Nord-Norge.