Ung drivkraft i nord

Tidsrom:

2018 til d.d.

Oppdragsgiver:

På vegne av Midt-Troms kommunene

Vedlegg:

Bakgrunn

I vår region ønsker vi ei god satsing på unge. Dette er forankret i regional næringsplan, vedtak 7 /22 i UMT (Ungdommens Midt-Tromsråd) og i pkt 4 i de 8 punktene regionalt ungdomsråd la fram i felles kommunestyremøte for Midt-Troms, 2018.

Ungdommen la selv frem sine sterke meninger under Dyrøyseminaret 2018.

I forbindelse med å fremme ungdommens meninger og styrke de unges påvirkning har det i Midt-Troms årlig vært arrangert Mpower lederutviklingsprogram for ungdommer mellom 15-25 år. Lederutviklingsprogrammet gir ungdommen tilgang til gode verktøy og metoder for selvledelse, egenutvikling, normkritikk og medvirkning.

Faglig ansvarlig er Forandringshuset Norge og Nordavind Utvikling er ansvarlig arrangør.

Bakgrunn:

Vi bor i en spennende region med stort utviklingspotensial. Ei levedyktig framtid i Midt-Troms, krever ungdom med på laget. Ungdom ønsker å bli tatt på alvor! De ønsker å være med å påvirke framtiden sin. Hvorfor kan vi ikke gi ungdom større medvirkningskraft og reel innflytelse, for å styrke deres tilhørighet? De vil bli hørt! Det er avgjørende for Regionen Midt-Troms at ungdommen trives her, slik at den gode identiteten styrkes og gir grobunn for å komme «hjem» etter endt utdanning. Midt-Troms trenger folk og kompetanse NÅ og i framtiden.

De unge må oftere komme til ordet, oftere få en rolle og dermed påvirke framtid på alle fronter; i polisk arbeid, i næringslivet og i frivillige lag og foreninger. Unge vil skape framtida i vår region.

Ungdom må trives, føle tilhørighet og identitet til heimkommunen og regionen, slik at de vil flytte tilbake igjen. Det er derfor nødvendig at kommunene i regionen tar ansvar for en positiv samfunnsutvikling som gir barn og unge gode oppvekstvilkår.

Under Dyrøyseminaret 2018 ble Ung Drivkraft en realitet og samarbeidet mellom regionens ungdommer og ordførere startet. Ordførerne- og Ungdomsrådet i Midt-Troms ble enige om åtte vedtak for å styrke ungdomssatsingen. Det resulterte bla. i at Ungdomsrådet fikk kr. 200 000 tildelt av Regionrådet. Du kan lese mer her: (link til bok/dokumentasjon).

Nordavind Utvikling har vært ansvarlig for å lede arbeidet Ung Drivkraft samt å organisere lederopplæring MPower for ungdommer i Regionen. Dette har vært gjennomført årlig siden 2018.

Oppdragsgiver: på vegne av kommunene i Midt-Troms

 

Les mer om Mpower her:

https://kfuk-kfum.no/om-lederutvikling/lederutvikling/mpower#:~:text=Mpower%20er%20et%20ett%C3%A5rig%20utviklingsprogram,og%20utfordres%20til%20aktivt%20medborgerskap.

Les mer i boka Ung Drivkraft i Nord som følger vedlagt.