Temaplan landbruk

Tidsrom:

2022-2023

Oppdragsgiver:

På vegne av Midt-Troms kommunene

Vedlegg:

Midt-Troms kommunene skal parallelt med revidering regionale næringsplanen for Midt- Troms gjennomføre en planprosess for en temaplan landbruk, samt at evt. tiltak i landbruksplanen implementeres i tiltaksdelen for den reviderte regionale næringsplanen for Midt- Troms.