Lederprogram MPower 2022

Tidsrom:

Våren 2022

Oppdragsgiver:

På vegne av Midt-Troms kommunene

Vedlegg:

Mpower lederutviklingsprogram har blitt gjennomført over tre samlinger våren 2022:

2.-3. april, Dyrøy

21.-22. mai, Oslo

10. – 11. juni, Bardufoss

 

17 unge i alderen 15 – 21 år fra 5 forskjellige kommuner i Midt-Troms har alle gjennomført lederprogrammet Mpower. Det faglige opplegget har Forandringshuset Norge ansvar for, og Nordavind Utvikling AS har hatt prosjektledelsen. Lederprogrammet har mål om å øke unges deltakelse og medvirkning i sine egne omgivelser og videre i samfunnet. Ledertreningsprogrammet inneholder faglig kursing, møter med hver sin mentor og en praksisoppgaver. Mpower spiller opp både empowerment (myndiggjøring) og motoren i unges egen drivkraft.

Samling nr. 2 ble gjennomført i Oslo sammen med flere andre Mpower-kull fra andre deler av landet. Der brukte ungdom fra Midt-Troms en egen dag med opplegg på Stortinget og i KS.

Lørdag 11. juni ble det høytidelig utdeling av kursbevis på Bardufosstun.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mpwer lederutviklingsprogrammet bygges opp over tre elementer:

kursdel med faglig og sosialt opplegg (ofte fordelt på tre helger)
hver sin unike mentor
praksisoppgave
Gjennom Mpower vil du få gode verktøy til å øke dine lederegenskaper.

Se film: https://www.youtube.com/watch?v=B-lLVUvxjXg

 

I tillegg til lederutviklingsprogrammet legges det opp til sosialt samvær med aktiviteter ila. helga.

 

Bakgrunn

Vi bor i en spennende region med stort utviklingspotensial. Ei levedyktig framtid i Midt-Troms, krever ungdom med på laget. Ungdom ønsker å bli tatt på alvor! De ønsker å være med å påvirke framtiden sin. Hvorfor kan vi ikke gi ungdom større medvirkningskraft og reel innflytelse, for å styrke deres tilhørighet? De vil bli hørt! Det er avgjørende for Regionen Midt-Troms at ungdommen trives her, slik at den gode identiteten styrkes og gir grobunn for å komme «hjem» etter endt utdanning. Midt-Troms trenger folk og kompetanse NÅ og i framtiden.

Under Dyrøyseminaret 2018 ble Ung Drivkraft en realitet og samarbeidet mellom regionens ungdommer og ordførere startet. Ordførerne- og Ungdomsrådet i Midt-Troms ble enige om åtte vedtak for å styrke ungdomssatsingen. Det resulterte bla. i at Ungdomsrådet fikk kr. 200 000 tildelt av Regionrådet. Du kan lese mer her: (link til bok/dokumentasjon).

Nordavind Utvikling har vært ansvarlig for å lede arbeidet Ung Drivkraft, samt å organisere lederopplæring MPower for ungdommer i Regionen. Dette har vært gjennomført årlig siden 2018.

Oppdragsgiver: På vegne av kommunene i Midt-Troms

UNG DRIVKRAFT NORD – MPOWER LEDERTRENINGSPROGRAM
Leveres av Forandringshuset Lederakademi

M i Mpower står for Empowerment, og understreker viktigheten av å gi unge mennesker mulighet og kunnskap til å kunne ha reell medbestemmelse.

M i Mpower står også for Motor, og symboliserer ung drivkraft, som er en av de viktigste ressursene vi har for å bygge gode samfunn og møte behov på riktig måte.

Vi tilbyr et lederprogram for deg mellom 15 og 25 år. Mpower gir deg en unik mulighet til å utvikle deg som leder og være i stand til å forme, utvikle og ta del i samfunnet.

Gjennom 3 helgesamlinger vil du få kunnskap om blant annet ledelse, kommunikasjon, ungdomskultur, relasjonsbygging, samfunnsengasjement og prosjektledelse.
Du får din unike mentor ut i fra egne interesser og ambisjoner.
Du velger praksisoppgave i tilknytning til ditt lokale Forandringshus.
Innhold
Mpower er et program inspirert av en svensk modell utviklet av vår svenske partner Fryshuset og støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen DNB Gjennomføringen av kursmodulene fordeles over tre kurshelger i halvåret.

Helg 1 Mpower Me: Vi bygger vårt viktigste redskap, oss selv
(Moduler: identitet, relasjon, kultur og historie)

Helg 2 Mpower Leadership: Vi tar eierskap til vår medvirkning, påvirkning og lederskap – hvor og hvordan skal vi bruke det?(Moduler: Ledelse og organisasjon, kommunikasjon, prosjektledelse)

Helg 3 Mpower Community: Vi inntar rollen som ledere i våre omgivelser. Vi kjenner godt til ungdomsmiljøene og hva som skjer. Vi er klare for å benytte vår rolle og gi andre ungdommer sjanse til medvirkning.
(Moduler: Ung helse, samfunnsengasjement, frivillighet og praksisoppgave)

I tillegg til faglig kursing vil deltakerne, som nevnt, få tildelt hver sin unike mentor i kursperioden. Mentorene samles først til en egen samling og får tildelt hver sin deltaker. Mentor og kursdeltaker møtes til minst 3 samtaler á 1 time parallelt med kursopplegget. Målet med dette er at mentor er med å jobbe videre med utviklingen og sette nye målsettinger fremover for den enkelte. Hver deltaker vil også få, i samråd med kursholder, en ulønnet/frivillig praksisoppgave på sitt lokale Forandringshus.