Forskertrang og lekelyst

Tidsrom:

Oppdragsgiver:

Dyrøy kommune

Nordavind Utvikling har på bestilling fra Dyrøy kommune gjennomført forprosjektet; Forskertrang og lekelyst.

Det er ønskelig å skape nysgjerrighet rundt- og øke kunnskap om realfag blant barn og unge. Tiltak om en realfagspark/løype vil skape aktivitet og være en attraksjon i Dyrøy.

Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Realfagsgruppa, og statusrapporter til samarbeidsgruppen.

Oppdragsgiver: Dyrøy kommune