Dyrøyseminaret 2022

Tidsrom:

2021-2022

Oppdragsgiver:

Dyrøy kommune

Vedlegg:

Dyrøyseminaret 2022

 

Arrangementet går av stabelen i Nordavindshagen tirsdag 20. september. Dyrøyseminaret skal nok en gang sette søkelyset på distriktenes utfordringer og muligheter.Seminaret vil ha en karakter av et politisk verksted og ungdom har en sentral rolle. Se vedlagt program.

 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltar på seminaret og inviterer til innspillsmøte for arbeid med distriktsmeldingen. Gjelsvik besøker også bedriften Demas sammen med ordfører Marit Alvig Espenes.

Pressemelding 16.09.2022 Regjeringen.no; Statsråd Gjelsvik til Dyrøy i Troms og Finnmark 

 

I tillegg til distriktsmeldingen skal regional næringsplan i Midt-Troms under lupen. Denne viktige planen skal oppdateres for å fange opp avgjørende utviklingstrekk i regionen. Formannskapene i Dyrøy, Sørreisa, Salangen, Bardu, Målselv og Senja kommuner deltar, sammen med administrasjonene og unge representanter fra flere kommuner i både Troms og Finnmark.

 

Program for tirsdag 20. september

Del 1. Innspill til regional næringsplan i Midt-Troms

Kl. 09.00 – 09.30       Registrering

Kl. 09.45 – 11.45       Muligheter i Midt-Troms v/leder av styringsgruppa Marit A. Espenes, innspill til regional næringsplan i Midt-Troms, verksted og korte prestasjoner. Debatt og oppsummering. Panel ledet av Steinulf Henriksen, redaktør Folkebladet

Del 2. Innspill til Distriktsmeldingen

Kl. 12.50.                   Ambisjoner i nord? v/leder Midt-Tromsrådet Toralf Heimdal

Kl. 13.00                    Innledning v/kommunal- og distriktsminster Sigbjørn Gjelsvik, Sp.

Kl.13.10 – 16.00        Innspill til distriktsmeldingen, inviterte innledere fra politikk, næringsliv, organisasjoner. Debatt og oppsummering. Panel ledet av Maja Sojtaric, journalist Nordlys

Se fullstendig program under.

 

Seminaret har fått støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge og Erasmus+ Ungdom.

 

Media er velkommen til å delta.

 

Se vedlagt program.