Dyrøy 2017

Tidsrom:

2007-2012

Oppdragsgiver:


Dyrøy 2017

Prosjektet har vært gjennomført som et forprosjekt og et hovedprosjekt.

Delmål 1:        Etablere et Småsamfunnssenter i Dyrøy

Delmål 2:        Gjennomføringen av prosjektet «Dyrøy 2017»

Delmål 2 a: Vekst – Folketallsutvikling

Delmål 2 b: Vekst – Lokalt næringsliv

Delmål 2 c: Vekst – Lag og foreninger