Drivkraft

Tidsrom:

Fyll inn tidsrom her

Oppdragsgiver:

Senja kommune

Drivkraft – Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Senja kommune. Nordavind Utvikling leder ungdomsforskerordningen i prosjektet. Målet er ungdomsmedvirkning i prosessen med utvikling av klima-, miljø- og energiplan i kommunene.

Ungdomsforskerordning

Ungdomsforskerordninga vil i løpet av prosjektperioden omfatte ca. 20 elever, og går ut på at enkeltbedrifter samarbeider med elever, lærlinger og faglærere på videregående skoler om konkrete utviklingsoppgaver knytta til virksomheten i den enkelte bedrift. Utviklingsoppgaven vil være innretta mot bærekraft, fornybar energi og klima, og være relevant innenfor den fagretninga som eleven har valgt. Arbeidet som gjennomføres, og resultatene som kommer ut av det skal tematiseres i KME-verkstedene gjennom presentasjoner og ved at arbeidet blir diskutert opp mot elementer i KME-planen. Bedriftene vil slik få satt klima- og energispørsmål på dagsorden, få tilført faglige ressurser for å arbeide med løsninger og bruke egne erfaringer til å påvirke kommunens KME. Ungdomsforsker-ordningen foregår fra høsten 2021 til høsten 2024.

Mentor/ungdomsforsker

Det er utviklet flyere med informasjon og beskrivelse av mentor- og ungdomsforsker rollen (vedlegg).

KME- verksted

Den 6.-7. september var Nordavind Utvikling i Henningsvær og ledet KME-verkstedet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland.

På Trevarefabrikken var både ungdom, politikere, næringsliv og kommuner representert.

Workshop: Grønn omstilling – transport og mobilitet.