Revidering av regional næringsplan for Midt-Troms og videreutvikling av felles satsing i Midt-Troms

Tidsrom:

2022-2023

Oppdragsgiver:

Midt-Tromsrådet

Nordavind Utvikling AS, med Ragnvald Storvoll som prosjektleder har vunnet anbudet «Revidering av regional næringsplan for Midt-Troms og videreutvikling av felles satsing i Midt-Troms». Oppgaven skal løses i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Arbeidet skal være sluttført innen november 2023.