Bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms

Tidsrom:

2018-2023

Oppdragsgiver:

Lenvik kommune, på vegne av følgende kommuner; Lenvik, Målselv, Bardu, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Berg og Dyrøy.

Bakgrunn

Næringsetaten i Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 MNOK 2 til et forprosjekt kalt «Bærekraftig besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer knyttet til besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte kommuner om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i Troms gjør at flere steder og lokalsamfunn berøres negativt som en følge av at det i for liten grad er tilrettelagt for slike turiststrømmer. Forsøpling, ekskrementer i naturen, parkering langs trange veier mm. er direkte konsekvenser av dette.

I Midt-Troms er denne problemstillingen godt kjent, og utlysningen av forprosjektet var derfor interessant for regionen. Prosjektledelsen med Nordavind Utvikling og Næringshagen Midt-Troms har gjennom arbeidet med regional næringsplan for Midt-Troms og gjennom samarbeid med kommuner og reiselivsbedrifter i hele regionen god kjennskap til behovene, og hvordan man gjennom strukturert og planmessig arbeid kan finne gode felles løsninger for regionen. Det er en god forståelse av behovene i reiselivet og kommune, og god forståelse av de samfunnsmessige strukturer og mulige samarbeidspartnere og ressurspersoner i dette arbeidet.

Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge behov og utarbeide felles regionale planer. Prosjektet skal levere på 5 delmål:

  1. Kartlegge plasser med behov for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og informasjonstavler
  2. Utarbeide en regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner
  3. Utarbeide en regional plan for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og informasjonstavler
  4. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Lenvik kommune, på vegne av følgende kommuner; Lenvik, Målselv, Bardu, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Berg og Dyrøy.