Attraktive Midt-Troms

Tidsrom:

2018-2020

Oppdragsgiver:

Senja kommune på vegne av Midt-Troms kommunene

Vedlegg:

 

Et utviklingsprogram som ble igangsatt av Kommunal og moderinseringsdepartementet i 2014.

Målet for utviklingsprogrammet å styrke vekstkraft og øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

Programmet videreføres for en toårs periode med midler fra Troms Fylkeskommune, og har en kostandsramme på 3 millioner.

  • I fase 1 (01.11.14 – 31.07.15) var målet å etablere samarbeidet internt i byregionen, gjennomføre en samfunnsanalyse og på bakgrunn av denne velge et tema å arbeide videre med i fase 2 av programmet.
  • I fase 2 (01.01.15 – 31.07.18) utarbeidet byregionen konkrete strategier og gjennomførte tiltak innenfor tema og samfunnsområder som regionen selv prioriterte med utgangspunkt i samfunnsanalysen.
  • I fase 3 (01.08.18 – 31.07.20) er målet å implementere tiltak og strategier utviklet i fase II.

Nordavind Utviklings har hatt prosjeklederansvaret.

Oppdragsgiver: Senja kommune på vegne av kommunene i Midt-Troms