Fårikålfestivalen

Tidsrom:

2008-2018

Oppdragsgiver:

Dyrøy kommune

Vedlegg:

Fårikålfestivalen

Nordavind Utvikling var prosjektansvarlig for utvikling og gjennomføring av Fårikålfestivalen fra høsten 2008. Festivalen var et eget tiltak i næringssatsingen i prosjekt «Dyrøy 2017», som hadde fokus på vekst i folketall, næring og økt aktivitet i lag og foreninger. Etter prosjektslutt 2012 ble Nordavind Utvikling leid inn som arrangementledelse/prosjektledelse årlig frem til 2018.