Dyøryseminaret 2020

Tidsrom:

Oppdragsgiver:

Dyrøyseminaret 2020 – Smarte lokalsamfunn

Retningslinjer smittevern – Covid-19 er gjeldende 

Smarte lokalsamfunn
Smarte bygder: hvordan utvikle bygda til å bli bærekraftig ved å ta i bruk teknologiske løsninger, for å forbedre offentlig tjenester og innbyggernes livskvalitet?

Sentrum- og boligplanen i Dyrøy

Arbeidet med plan for sentrumsutviklingen i Dyrøy er nå offisielt i gang. Nordavind Utvikling AS skal i oppdrag fra Dyrøy kommune lede arbeidet med å utarbeide en langsiktig sentrumsplan og en helhetlig boligplan for Dyrøy, gjennom en prosess som involverer flest mulig. Det er ønskelig å sikre god medvirkning i planprosessen ved å gjennomføre arbeidsverksteder, gruppevis. På arbeidsverkstedet vil det presenteres foreløpige planskisser av sentrum, utarbeidet av arkitekter fra Asplan Viak AS.

Fullstendig program kan sees her: https://nordavindutvikling.no/dyroyseminaret2020.pdf

 

FORHOLDSREGLER – COVID-19
Av smittevernhensyn arrangeres årets seminar med redusert deltakerkapasitet fordelt over flere dager i Dyrøy. Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern Covid-19, for å sikre et trygt arrangement for alle som deltar. Dersom du er syk eller i karantene kan du ikke delta på seminaret.

 

 

 

 

 

Vedlegg 1, 2 : rapporter fra Dyrøyseminaret 2016/2018