Nordavind Utvikling ved Kjell-Sverre Myrvoll har prosjektledelsen i forprosjektet: Etablering av arktisk naturbrukssenter ved Senja videregående skole. Oppdragsgiver er Troms- og Finnmark fylkeskommune v/Senja videregående skole.

Forprosjektet skal utarbeide hovedprosjektet for etablering og drift av arktisk naturbrukssenter » ved de 4 nordnorske grønne NAB skolene. Dette hovedprosjektet er forankret gjennom samarbeid med Nord-norsk landbruksråd, fylkeskommunene i Nord-Norge, reindriftsforvaltningen, Nibio, kompetansenettverket for lokalmat, og naturbruksskolene i landsdelen.

Et arktisk naturbrukssenter skal bidra til å gjøre landbruksnæringen attraktiv både for etablerte og ikke minst unge, nye aktører. Ved å styrke den helhetlige kompetanseutviklingen for landbruk, skogbruk og reindrift, samtidig som man skal se helheten og utviklingsmuligheten i natur og matproduksjonene i landsdelen, skal en motvirke den nedadgående trenden i landbruksnæringen.

Senteret skal videre utnytte de etablerte kompetansemiljøene innenfor naturbruk i landsdelen, og dermed bidra til felles koordinering innenfor utviklingen av arktisk naturbruk.

Resultatmål for hovedprosjektet er:

Etablere et «Arktisk naturbrukssenter» ved de grønne naturbruksskolene i Nord-Norge i 2024

«Senteret skal være en motor for fremtidsretta kompetanseutvikling av arktisk naturbruk med oppdaterte bygninger, maskiner og utstyr tilpasset arktisk matproduksjon. Senteret skal også inneholde en utviklingsarena for forskning og utvikling av arktisk naturbruk i samarbeid med andre kompetansemiljø, for å være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft innen naturbruk. Senteret skal også være et kompetansesenter for energi og miljø innenfor naturbruk.»

 

Del denne artikkelen på sosiale plattformer