Dyrøyseminarsenteret

Vår oppgave er å være et internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy for Dyrøy kommune.

Vi er intern pådriver for læring og kunnskapsdeling i Dyrøy, og tar initiativ til ulike utviklingsprosjekter. Samtidig er vi en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv.

Vi er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune. Vårt arbeid er organisert rundt langsiktige program og prosjekter. Det er vårt styre som legger føringer for vårt arbeid.

Styret 2012 – 2015 er formannskapet i Dyrøy kommune, bestående av:

  • Marit Alvig Espenes
  • Knut Arne Johansen
  • Stig Stokkland
  • Kine Hansen
  • Håvard Danielsen

Møteprotokollene fra styremøtene i Dyrøyseminarsenteret kan lastes ned fra Dyrøy kommune sine nettsider her.

 

Våre prosjektledere – kompetanseprofil

Ragnvald Storvoll Daglig leder

RagnvaldLærerutdannet og master i ledelse. Daglig leder i Dyrøyseminarsenteret. Jobbet med utviklingsarbeid/prosjektledelse i over 20 år, kommunalt, regionalt og nasjonalt. Storvoll jobber med en doktorgrad, tema «Stedsuavhengig arbeid og læring», ved Studiesenteret Finnsnes/UiT. Han følger opp våre eksterne nettverk. Videre har Storvoll flere roller i bl.a. referansegrupper og er nestleder i Fagrådet til Kompetansesenteret for distriktsutvikling.

 

Tlf.: 90531848
E-post.: ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Regnskap/budsjett/personalansvar

By- og Regionprogrammet

Dyrøyseminaret

 

Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder

IMG_9126 1

 

Nina kommer fra Sørreisa og flyttet til Dyrøy i 1991. Har vært ansatt ved Dyrøyseminarsenteret KF siden 1998.
Bachelor sosialpedagogisk Rådgivning, med ledelse og spesialpedagogikk. Har vært fungerende Barnehagemyndighet for Dyrøy kommune 2018. Ansvar for utarbeidelse av kommunale søknader og gjennomføring av kommunale utviklingsprosjekter.

Tlf.: 95803547
E-post: nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Prosjektledelse utviklingsprosjekter, utarbeidelse av prosjektsøknader på vegne av Dyrøy kommune, koordinering og oppfølging nasjonale satsinger IBS og Realfag i Dyrøy barnehage og Elvetun skole.

Regionale prosjekter:

Dyrøyseminaret

By- og Regionprogrammet 

 

 

Kjell- Sverre Myrvoll Prosjektleder

Kjell-Sverre Myrvoll er født og oppvokst i Balsfjord, og har bodd i Dyrøy siden 2012.
Han har landbruksutdanning og en allsidig bakgrunn innenfor politikk og næringsliv. Kjell-Sverre har blant annet vært fylkessekretær i Senterpartiet, drevet eget maskinfirma, Han har også vært varaordfører i Balsfjord og fylkestingsrepresentant i Troms. Kjell-Sverre jobber med prosjektutvikling, og har ansvaret for oppfølging av kommunale utviklingsprosjekter.

Tlf.: 41020861
E-post: Kjell.Myrvoll@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Beitebruk i utmark

Samarbeidsprosjekt Villfisk Oppdrettsnæringen

Dyrøyseminaret

 

Kari Johanna Tveit Prosjektleder

 

Kari Johanna kommer fra Sogn og Fjordane, men har bodd i Troms siden 1996. Hun har hoveddelen av sin utdanning fra Universitetet i Bergen og har etter den tid jobbet innen ulike deler av sjømatnæringen. Det startet med rekruttering og kompetanseheving, så ble hun journalist, før hun etablerte sitte eget informasjonsselskap i 2012. Nå jobber hun i Nordavind Utvikling med Samarbeidsprosjekt villaksnæring – havbruksnæring.

Tlf.: 91628378

E-post:  KariJohanna.Tveit@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Samarbeidsprosjekt villaksnæring – Havbruksnæring:

http://elvetiltak.no