Dyrøyseminarsenteret

Vår oppgave er å være et internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy for Dyrøy kommune.

Vi er intern pådriver for læring og kunnskapsdeling i Dyrøy, og tar initiativ til ulike utviklingsprosjekter. Samtidig er vi en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv.

Vi er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune. Vårt arbeid er organisert rundt langsiktige program og prosjekter. Det er vårt styre som legger føringer for vårt arbeid.

Styret 2012 – 2015 er formannskapet i Dyrøy kommune, bestående av:

  • Marit Alvig Espenes
  • Knut Arne Johansen
  • Stig Stokkland
  • Kine Hansen
  • Håvard Danielsen

Møteprotokollene fra styremøtene i Dyrøyseminarsenteret kan lastes ned fra Dyrøy kommune sine nettsider her.

 

Våre prosjektledere – kompetanseprofil

Ragnvald Storvoll Daglig leder

RagnvaldLærerutdannet og master i ledelse. Daglig leder i Dyrøyseminarsenteret. Jobbet med utviklingsarbeid/prosjektledelse i over 20 år, kommunalt, regionalt og nasjonalt. Storvoll jobber med en doktorgrad, tema «Stedsuavhengig arbeid og læring», ved Studiesenteret Finnsnes/UiT. Han følger opp våre eksterne nettverk. Videre har Storvoll flere roller i bl.a. referansegrupper og er nestleder i Fagrådet til Kompetansesenteret for distriktsutvikling.

 

Tlf.: 90531848
E-post.: ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Regnskap/budsjett/personalansvar

By- og Regionprogrammet

Dyrøyseminaret

 

Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder

IMG_9126 1

 

Nina kommer fra Sørreisa og flyttet til Dyrøy i 1991. Har vært ansatt ved Dyrøyseminarsenteret KF siden 1998.
Studerer for tiden bachelor sosialpedagogisk Rådgivning, ved høyskolen i Nesna.

Tlf.: 95803547
E-post: nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Sammen om en bedre kommune

Stedsuavhengige arbeidsplasser

Interne prosjekter Dyrøy kommune:

HMS På bedringens vei 

HMS «Opptur i lag»

S@mspill

Regionale prosjekter:

Dyrøyseminaret

By- og Regionprogrammet 

 

 

Kjell- Sverre Myrvoll Prosjektleder

Kjell-Sverre Myrvoll er født og oppvokst i Balsfjord, og har bodd i Dyrøy siden 2012.
Han har landbruksutdanning og en allsidig bakgrunn innenfor politikk og næringsliv. Kjell-Sverre har blant annet vært fylkessekretær i Senterpartiet, drevet eget maskinfirma, Han har også vært varaordfører i Balsfjord og fylkestingsrepresentant i Troms. Kjell-Sverre jobber med prosjektutvikling, og har ansvaret for oppfølging av kommunale utviklingsprosjekter.

Tlf.: 41020861
E-post: Kjell.Myrvoll@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Beitebruk i utmark

Samarbeidsprosjekt Villfisk Oppdrettsnæringen

Dyrøyseminaret

 

Kari Johanna Tveit Prosjektleder

 

Kari Johanna kommer fra Sogn og Fjordane, men har bodd i Troms siden 1996. Hun har hoveddelen av sin utdanning fra Universitetet i Bergen og har etter den tid jobbet innen ulike deler av sjømatnæringen. Det startet med rekruttering og kompetanseheving, så ble hun journalist, før hun etablerte sitte eget informasjonsselskap i 2012. Nå jobber hun i Nordavind Utvikling med Samarbeidsprosjekt villaksnæring – havbruksnæring.

Tlf.: 91628378

E-post:  KariJohanna.Tveit@dyroy.kommune.no

 

Ansvarsområder/prosjekt

Samarbeidsprosjekt villaksnæring – Havbruksnæring:

http://elvetiltak.no