Wenche Jakobsen Prorektor på Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Wenche Jakobsen
Prorektor på Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Wenche Jakobsen ble valgt til prorektor ved UiT 1. august 2013. Prorektoren kommer fra Nordland og
Jakobsen er opptatt av universitetets rolle, ikke bare i forhold til undervisning på campus, men også ei sterkere kobling mot næringsliv og som regional utviklingsaktør. Bl.a, har prorektoren vist engasjement i Midt-Troms i forhold til etablering av Kunnskapsparken på Finnsnes og hvilken betydning det kan ha i utdanning.