Innlegg

Digitalt innfødt eller digital innvandrer?

Daglig blir vi i Dyrøyseminarsenteret konfrontert med utfordringer ved innføring av ny teknologi eller introduksjon av nye medier for samhandling. Nye verktøy kan være både en trussel og en åpenbaring. Hvorfor reagerer vi så ulikt?

Arne Krokan som er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og samfunn» ved NTNU deler befolkningen inn i tre grupper; gamliser, digitale innvandrere og digitalt innfødte. Ifølge Krokan snakker gamlisene om krigen, er redde for internett, har platespiller og husker den gang det var dans på lokalet.

– Ungdomsgenerasjonen er digitalt innfødte. Vi voksne er digitale innvandrere!

«De digitale innvandrerne har vokst opp i en tekstbasert kultur. De betrakter PC’er og mobiltelefoner som teknologi. De har problemer med å finne nye Drillos på web-TV, og vil helst abonnere på en betal-TV-kanal. De vil at barna skal konsentrere seg når de gjør lekser, ikke høre på musikk, ikke chatte, ikke se TV samtidig. De plukker opp det som er nyttig for dem av ny teknologi», skriver Krokan.

June skriver i sin blogg: «vi [eldre] venter at nett fungerer, og bruker det når det er mest hensiktsmessig til det det er mest hensiktsmessig til».

De digitalt innfødte er streamerne, always on, de snakker engelsk nesten som innfødte og tar teknologien for gitt. De har aldri tenkt over at internett er relativt nytt og at det går an å lure på hva MSN er nyttig til. For de innfødte er telefonen en forlengelse av øret, en kanal mellom to ører, mens den for gamlisene er et hinder for kommunikasjon.

Noen behersker teknologien og plukker opp trender raskere enn andre, hvorfor?

I en annen artikkel skriver Krokan om utfordringene ved innføring av IKT i skolen: «Mens samfunnet forøvrig endres mye av nye teknologier, har dette bare i begrenset grad skjedd i skolene. Kunnskapsløftet har innført digital kompetanse som en ny basiskompetanse, men fremdeles er det fullt mulig å ikke ta dette helt alvorlig ved inngangen til 2009… Vi ser at teknologiene skaper minst tre nye utfordringer i skolen. Først ved at det kommer nye, digitale læremidler, dernest ved at disse skaper nye læreprosesser, og til sist ved at det skapes helt nye nettverk, både for lærere, elever, foreldre og andre berørte. Så er det store spørsmålet: Hvordan skal skolen selv ta det digitale steget? Hva krever det? Hvordan skal foreldrene følge med på utviklingen? Og hva betyr dette for samarbeidet mellom skole og hjem?»

Jørn Hoelstad Pettersen som jobber ved Frogn videregående skole er opptatt av hvordan digital tekonologi påvirker – eller kan påvirke – læring. I et blogginnlegg som omhandler konferansen Ung 3.0 refererer han til foredragsholderen Ida Aalen: «Hun fortalte at hun selv var blitt en helt papirløs student først i 2008. Dette til tross for at hun hadde hatt PC siden hun var 7-8 år gammel. Hvorfor gikk overgangen så sent? Hvorfor bruker en digitalt høykompetent student papir og blyant til å ta notater? Ett viktig svar er manglende brukervennlighet. Her er det vel interaksjonsdesigneren Aalen som snakker like mye som studenten. Men hvis vi bruker like lang tid på å lære oss å bruke verktøyene som det vi sparer av tid på eventuelt å bruke dem, sier det seg selv at det ikke gir særlig god mening å insistere på at de skal tas i bruk. Hvor mange av dataverktøyene vi prøver ut i skolen i dag passerer denne testen? I hvor stor grad klarer vi å konsentrere oss om de egentlige målene og ikke la oss fascinere av dingsene som påstås å korte veien dit? Jeg vet at dette er et spørsmål jeg må stille meg selv kontinuerlig».

Selv regner jeg med som en digital innvandrer, for jeg kan huske at internett kom. Men jeg tror jeg er en «early adopter» av nye trender, akkurat som de innfødte. I formiddag derimot, følte jeg meg som en gamlis. Jeg gjorde meg noen tanker i avlukket i valglokalet, der jeg ga min forhåndsstemme ved å krysse – med penn – på et papir – som legges i en konvolutt – som legges i en ny konvolutt – sammen med valgkortet – og deretter legges i en kasse – for å telles manuelt. Er dette framtida…?

Godt valg!

Små kommuner – god kvalitet!

Sammen for en bedre skole

Nylig lanserte Dagbladet en oversikt over hvor gode norske kommuner er på skole. Oversikten viser at kommuner med færre enn 2000 innbyggere er de som gjør det aller best! Artikkelen bidrar til en mer nyansert debatt om kvalitet i skolen mellom små og store kommuner. Kommunestørrelse trenger ikke å ha noe å si for kvalitet i skolen. Media har bidratt sterkt til å skape et bilde av at store skoler i store kommuner i store byer er de som innehar kvalitet. Slik er det nødvendigvis ikke!

I høst (NRK 20 10 2010 ) uttrykte utdanningsdirektør Petter Skarheim bekymring for at elever i små kommuner ikke lærer nok. For utdanningsdirektøren var dette et argument for kommunesammenslåing. – Vi ser at det er altfor mange små kommuner som ikke har den nødvendige kompetansen og den nødvendige kapasiteten til å drive skoler på en ordentlig måte, sier Skarheim.

Elvetun scorer bra

Nasjonale prøver og ressurser, resultater og mobbing er indikatorene som til sammen gir bildet over hvor gode norske kommuner er på skole. Det er mange og sammensatte indikatorer som åpenbart ikke gir et entydig resultat. Likevel bærer årets oversikt bud om mange positive resultatet for Elvetun skole. Samtidig er det utfordringer  som ansatte ønsker å ta tak i.

Samarbeid Elvetun skole og Dyrøyseminarsenteret

Vi har gått i gang med et mer formalisert samarbeid for å bidra til god kvalitet i vår felles skole. På siste kommunestyremøte ( juni 2011 ) var dette også et tema. Samsn@kk Dyrøy og Ungdomsforskere er to konkrete satsinger som blir interessante å følge. Gir det ønskede resultateter – og bidrar det til en bedre skole? Det er  interessant å merke seg at kunnskapsdepartementet på nytt innfører valgfag i ungdomsskolen. Utdanningsdirektoratet får nå i oppdrag å utforme læreplanene for de åtte nye fagene. Valgfagene skal gradvis innføres fra skoleåret som starter høsten 2012. Forskning i praksis, Internasjonale kontakter og Teknologi i praksis er tre av valgfagene som glir direkte inn i samarbeidet vi har startet.

Som en del av planleggingsdagene før skolestart i august, skal en felles plan mellom Dyrøyseminarsenteret og Elvetun skole meisles ut.

Kommunestyremøte idag

Siste kommunestyremøte for sommerferien er idag i Dyrøy. Her er det flere viktige saker. En av disse er sak 18/11 – Årsoppgjør 2010 – Dyrøyseminarsenteret KF. For å lykkes i utviklingsarbeid er det avgjørende med politisk legitimitet og forankring. Idag var det orientering med påfølgende dialog om satsingen i Dyrøyseminarsenteret. Her kan du lese sakspapirene til dagens kommunestyremøte.

Varaordfører Ronny Nordahl var opptatt av ungdom

Det kom flere innspill fra politikere som viste stort engasjement – spesielt i forhold til barn og unge. Prosjekt og unike satsinger rettet mot denne gruppen var et uttalt ønske fra talerstolen, blant annet formidlet varaordfører Ronny Nordahl dette.  Samsnakk Dyrøy er et viktig prosjekt som Dyrøyseminarsenteret har bidratt til. Fokus i prosjektet er å styrke dialog mellom foreldre og med foreldre og hjelpeapparatet. Videre jobber Dyrøyseminarsenteret i forhold til videreutvikling av prosjektsatsingen på Ungdomsforskere. Som et konkret resultat av prosjektet var en av våre ungdommer i praksis på Avikom .

I tida som kommer skal vi jobbe tett med barnehage, skole, helsesøster, folkehelsekoordinator, barnevern og andre, både internt og eksternt for å bidra til sterk og god satsing for våre unge.

FOX i boks!

Snart skal hele bygda på tur igjen! Prosjektleder Nina Jørgensen Nikolaisen og ungdomsleder Turid Andreassen har den siste tida jobbet hardt med planlegging og markedsføring av årets FOX. FOX er et trivselstiltak som vi i år gjennomfører for tredje gang. Vi regner med å bli rundt 150 Dyrøyværinger på Rica Ishavshotel i Tromsø 18.-20 mars. Der skal vi møte utflyttede Dyrøyværinger, hyttefolk og andre gode venner og nettverk. I uka før har vi stands på Universitetet i Tromsø der vi forteller hva Dyrøy har å by på. Troms Folkeblad hadde nylig et oppslag om turen vår. Stikk gjerne innom hvis du er i Tromsø denne helga!

Torbjørn Stellander fra Rica og vår egen Nina J. Nikolaisen har forhandlet fram en god pris på overnatting.

Årets FOX har noe ekstra for ungdom, blant annet et prosjektlederkurs i regi av Tvibit.