Innlegg

Fyller du skoene dine?

Er du en leder i din kommune? Hvem er du leder for? Din gruppe av ansatte, ditt “bygg” eller din avdeling? Eller er du som leder en representant for hele kommunen? Fyller du hele den rollen?

Helhetlig ledelse betyr å fylle hele skoen.

Tankevekkende spørsmål som ble diskutert på Harstad kommunes lederprogram i går, der helhetlig ledelse var tema. Med helhetlig ledelse menes blant annet fokus på både administrasjon, relasjon og innovasjon. Mange ledere vil si at det er det førstnevnte som sluker tida. Kari Anne Hoff fra KS Konsulent AS holdt innlegg med overskriften “Det læringsdrevene perspektivet i Stolt og Unik” (KS sin arbeidsgiverstrategi fram mot 2020), der hun blant annet pekte på dokumentasjon og kommunikasjon som viktige faktorer i lederskap. Programleder Tom Tiller skal nå guide lederne i Harstad inn i en avsluttende skrivefase. Erfaringene fra samme prosess i Lysekil (Sverige) er at lederne ikke visste hva de hadde lært, før de måtte sette ord på det! – Vi vet ikke at vi har svaret før vi har stilt spørsmålet, sa Tom Tiller.

For oss som deltar fra Dyrøy er tida vi får sammen med refleksjonsgruppene svært verdifull. Gruppene er satt sammen av mellomledere på tvers av profesjoner og fag. Her oppstår de virkelig gode diskusjonene, her stilles de interessante spørsmålene – og her oppnås selvinnsikt. Hvis noen føler at de ikke er kompetent til å fylle rollen som leder, er det i refleksjonsgruppene de kan bli komfortable og gjenfinne selvtilliten og tryggheten. Å utvikle nye løsninger sammen med andre ledere, eller sammen med brukere, innbyggere og partnere, er veien å gå. Det blir spennende å se om Harstad kommune klarer å videreføre refleksjonsgruppene etter at foredragsrekka er over. Det er nok der den virkelige gevinsten av lederprogrammet ligger.

Image: Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net

Ledelse langs leia

I 2011 vedtok Harstad kommune å være en «lærende kommune». Harstad jobber systematisk med lederskolering på alle nivå og dette programmet har fokus på verdsettende ledelse. Vi har fått delta på samlinger sammen med enhets- og avdelingsledere fra nabokommunen litt lenger sør i leia. Samlingene består av både teori og refleksjon, og arbeid i tverrfaglige refleksjonsgrupper mellom samlingene er avgjørende for læringsutbyttet. Professor Tom Tiller leder dialogen, sammen med Svein Helgesen fra Rennesøy – en annen lærende kommune i vest. I Lysekil og Helsingborg (Sverige) har de kjørt lignende prosesser. Er det verdifullt å danne et nettverk av lærende kommuner?

Dyrøy følger Harstad kommunes lederopplæring.

På universitetet i Tromsø

Onsdag 2. mars gjennomførte vi to spennende planlagte møter ved universitetet i Tromsø, og ett veldig spennende uplanlagt møte… Der skjer alltid noe uventet når vi er ute og møter folk, har vi funnet ut. Prosjektleder Arne Ivar Hanssen i EKKO-prosjektet var blant annet ute etter et tettere samarbeid med litteraturviterne ved UiT for å løfte fram Arvid Hanssens diktning. Arvid Hanssen ville blitt 80 år i 2012, og det er samtidig 30 år siden filmen «Søsken på Guds jord» ble spilt inn på Berg på Dyrøya. Det skal markeres ekstra i jubileumsåret! Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes var også i dialog med professor Tom Tiller for å meisle ut et nytt prosjekt som fokuserer på ungdom. Se fram til flere nyheter!

Tusen takk til den dyktige fotografen Yngve Olsen Sæbbe som tok dette bildet av oss i kaffebaren på Uit. F.v. Marit Alvig Espenes, Arne Ivar Hanssen og Ragnvald Storvoll.

Yngve Olsen Sæbbe tok reklamebilder for Samskipnaden denne dagen, og her er vi jammen fanget av linsa igjen! Se fotoserien.

Ungdom med vinger og røtter

Torsdag 9. desember var Dyrøyseminarsenteret og fem av elevene ved Elvetun skole på en spennende tur til Tromsø. Målet var lederskolering, læring, og kunnskap om nettverksbygging. Det ble en heftig dag!

Ungdommene ble intervjuet av NRK mens de var i Tromsø. (Foto: Marie Smedsrød)

Disse fem elevene hadde alle framtredende oppgaver under årets Dyrøyseminar. Gikk du glipp av Dyrøyseminaret eller ønsker å gjenoppleve det, kan du se webcast fra seminaret. Kanskje er de framtidas ledere? Vi tror det er viktig å gi ungdommene våre både vinger og røtter. Da vil de reise ut i verden med god håndbagasje og være gode ambassadører for Dyrøy uansett hvor de havner.

I Tromsø hadde elevene ett tett program. I tillegg ble de fulgt av NRK hele veien. En del av en leders hverdag er å takle media, og det gjorde denne gjengen med glans. Se innslag på Nordnytt. Elevene fikk først møte studieveileder Espen Hoås, etterpå fikk de en leksjon i ledelse av assisterende fakultetsdirektør Trond Nylund. Siden en av elevene var spesielt interessert i jordmorutdanninga, brukte vi litt ekstra tid på MH-bygget og la inn en omvisning på «Det røde rommet». På lesesalen møtte de to mastergradsstudenter innen Organisasjon og Ledelse som fortalte om sine valg, og livet som student i byen.

Senere var det møte med næringslivsledere i lokalene til Avikom AS. Her hadde vi invitert flere som ungdommene også møtte under Dyrøyseminaret; Dag Kjetil Hansen fra Bredbåndsfylket Troms, journalist Astri Edvardsen og redaksjonssjef Oddny Johnsen fra Krysspress, daglig leder Hans Johan Tofteng, Raymond Sebergsen (easymeeting servicesenter) og informasjonssjef Marie Smedsrød fra Avikom, og professor Tom Tiller som samarbeidet med ungdommene under forberedelsene til Dyrøyseminaret.

Vi spiste en god lunsj sammen med alle våre gjester og etterpå fordelte vi oss i tre rom for en dialog via toveis lys og bilde. Her diskuterte vi temaer som nettverk, mot, studievalg, gründing, ny teknologi, ungdomsforskning og arbeidsliv. Vi tror dette er en dag elevene Elise Chruickshank, Trygve Grønning, Renate Moldvik Pedersen, Fredrik Vaeng Røtnes og Robin Dalseth kommer til å huske lenge. Det gjør vi!

Se innslag fra NRK Nordnytt (ca. 12 minutter ut i sendinga). Avikom laget også en flott artikkel med mange bilder fra besøket.