Innlegg

Et sentrum til begjær

En time i Drammen er bedre enn én dram i timen.

Bragernes bystrand i juli.

Med et glimt i øyet presenterte kultursjef Tone Ulltveit-Moe sentrumsforvandlingen i Drammen under småbykonferansen på Finnsnes.

Tone Ulltveit-Moe er kultursjef i Drammen kommune.

Elvebyen Drammens forvandling fra stygg andunge til vakker svane har blitt lagt merke til langt ut over landets grenser. Ulike delprosjekter har vunnet en rekke priser og Drammen er blitt selve kroneksemplet på god stedsutvikling og omdømmebygging. Det som likevel slo oss som satt og hørte på, var den sterke visjonen – og forpliktelsen til den – som politikerne i Drammen har klart å holde fast på gjennom flere tiår. Det har ikke alltid vært like populært å bevilge penger til sentrumsplanen, men de har stått støtt i stormen, gjennom flere skifter av kommunestyre, både rødt og blått. Utviklinga av Elvebyen Drammen har vært et forpliktende samarbeid mellom kommune, folk og næringsliv. Resultatet er soleklart, Drammen har økt sin attraktivitet for bosetting (jf. Vareide/Telemarksforskning).

Det er slik vi husker Drammen sentrum, endeløse køer...

Drammenserne har tatt elvebredden tilbake. Bragernes elvepromenade i julisol.

Nå som Dyrøy er i en prosess med utvikling av sentrumsplan tar vi med oss all inspirasjon fra Drammen, og legger særlig merke til den gode kommunikasjonshåndteringen og forankringen av tankegods blant befolkning, næringsliv og politikere. Vi tar også med oss spennende tanker fra tettstedsutviklinga i Gildeskål kommune, der senteret Inndyr med Klippfisktorget framstår som ny etter en spennende utviklingsprosess. Vårt sentrum vil forhåpentligvis også inneholde noe nytt fra høsten av: «Læringshagen» med kontorhotell og plass til enda flere som jobber stedsuavhengig!

Tone Ulltveit-Moes presentasjon fra konferansen.

Alle foto fra Drammen er tatt av Birgitte Simensen Berg.