Innlegg

Samarbeid Elvetun skole og Dyrøyseminarsenteret

Å arbeide sammen er suksess!

Mange vil hevde at den viktigste læringsarenaen er skolen. I dag starter et nytt skoleår på Elvetun for ansatte. Elevene har første skoledag mandag 22. august. Små og store skal bygge sammen. Dyrøyseminaret og Elvetun skole er i gang med et mer formalisert samarbeid for å bidra til god kvalitet i vår felles skole. En felles plan meisles ut der alle ansatte på skolen møter oss i Dyrøyseminarsentert i Nordavindshagen

Prosjektene Samsn@kk Dyrøy , Ungdomsforskere og Dyrøyseminaret 2012 er konkrete satsinger som bl.a. skal diskuteres og blir interessante å følge. Gir det ønskede resultateter – og bidrar det til en bedre skole?

I dag blir ansatte på skolen bedre kjent med flere nye tilsatte. Italo Profeti er nytilsatt prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret og Ellen Hals Mikalsen er nytilsatt folkehelsekoordinator.

Det er  interessant å merke seg at kunnskapsdepartementet på nytt innfører valgfag i ungdomsskolen. Utdanningsdirektoratet får nå i oppdrag å utforme læreplanene for de åtte nye fagene. Valgfagene skal gradvis innføres fra skoleåret som starter høsten 2012. Forskning i praksis, Internasjonale kontakter og Teknologi i praksis er tre av valgfagene som glir direkte inn i samarbeidet vi har startet.

Vi ser fram til en spennende dag. Samtidig ønsker vi elever, foreldre og ansatte lykke til med et nytt skoleår.