Innlegg

Visitas og visittkort

Biskop Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølaas har nettopp vært på bispevisitas i Dyrøy menighet. På Elvetun skole fikk han blant annet høre dette diktet som en av elevene har skrevet. Det er ingen annen sammenheng mellom besøket og denne teksten enn at vi kom til å diskutere forskjellen mellom en «visitt» og en «visitas». Noen mente forskjellen besto i at i førstnevnte tilfelle er det mora di som kommer på besøk, i det andre tilfellet er det svigermor. Med det som bakteppe, kan det jo høve å vise fram våre nye Visittkort ansatte Dyrøyseminarsenteret KF

View more presentations from maritae77

«>visittkort!