Innlegg

Bare Yammer?

Internkommunikasjon kan være en utfordring både i en bedrift og i en kommuneorganisasjon. Trondheim kommune har testet ut noen verktøy som kan være til nytte for flere. Heldigvis deler de sine erfaringer med oss på bloggen BetaTrondheim. BetaTrondheim består av ansatte fra både IT-tjenesten og kommunikasjonstjenesten. Nylig avsluttet tre av dem arbeidet med en oppgave om sosiale medier og relasjoner. Hele oppgaven kan du laste ned her.

I oppgaven har de sett på hvordan uformelle relasjoner virker inn på en kunnskapsorganisasjon som Trondheim kommune. Uformelle relasjoner er viktig i organisasjoner, de legger til rette for samarbeid og kunnskapsdeling. «Denne typen relasjoner bygges gjennom småprat og uformell samtale og er nært knyttet til tillit. Småprat er limet i en organisasjon og en sterk faktor for å skape nye og forsterke eksisterende relasjoner», skriver de i rapporten.

Verktøyet de har sett nærmere på heter Yammer. Dyrøyseminarsenteret tester også ut Yammer som prosjektnettsted for de Lærende kommunene, for grupper av ansatte som jobber tverrfaglig (for eksempel med digital kompetanse) og nå også mot Elvetun skole, som en direkte oppfølging av det samarbeidet vi har igangsatt.

Yammer kan bidra til enklere kommunikasjon mellom grupper.

Yammer – og andre sosiale medier – handler om å dele. Dele erfaringer, informasjon og kunnskap. Det kan være nyttig å være konkret i hva som kan deles – og hvordan. Det er grunn til å understreke kommunikasjonsaspektet i Yammer. Ved å poste meldinger kan hver enkelt medarbeider gå i dialog med den som postet meldingen og om det som ble postet. Dialogen er åpen; alle kan delta og dele videre sine erfaringer, kommentarer og sin kunnskap. Vi bruker også Yammer for å sende ut referater, dele nyheter og lenker til interessant fagstoff. Vi er spente på om dette vil bli et nyttig verktøy for organisasjonen. Har dere erfaringer med Yammer?

Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Vidsyn på Vestlandet

I oktober deltar Dyrøyseminaret med innlegg på konferansen «Vestlandsk vidsyn» på Voss. Konferansen er et møtested for nyskapende lokalsamfunn i vest. Vi som bor i nord har noe å bidra med, og er glade for å bli invitert til denne typen arrangementer. For Dyrøyseminaret er foredrag en god måte å markedsføre resultater fra vårt eget arbeid lokalt og regionalt. Se programmet her. Vårt foredrag har fått tittelen «Sterk som stedsuavhengig – lære hvordan teknologi kan åpne for nye arbeidsmarkeder, kunnskaps- og kulturtilbud».

Ungdomsforskere fra Lysekil holdt et flott foredrag under Dyrøyseminaret 2010.

I løpet av et år deltar vi på mange møter og konferanser. I løpet av høsten skal vi også holde foredrag om lokalt utviklingsarbeid for både mellomledere og toppledere i Harstad kommune. Sammen med kommunene Rennesøy og Lysekil (Sverige), utgjør Dyrøy og Harstad et Lærende nettverk. Det betyr at vi driver aktiv erfaringsutveksling, og deltar i felles prosjekter. Vårt felles mål er etablering av et ungdomsforskerprosjekt, på tvers av kommune- og landegrenser.

Erfaringsutveksling står sentralt i lokalt utviklingsarbeid. Konferanser er viktige arenaer for å dele kunnskap.

Elever + lærere på Facebook?

Noen har laget forbud, andre skoler har ikke tatt debatten ennå. Skal lærere være venner med elevene sine på Facebook? Det åpenbare svaret synes å være «nei». The Edu Blogger argumentererer for det motsatte, og de har noen gode poenger.

  • Bli kjent med elevene på en annen måte. Når du vet hva slags interesser og hobbyer de har, får du mulighet til å kommunisere bedre med elevene.
  • Åpne opp for kommunikasjon på nye måter. Er det greit at elever sender et kjapt spørsmål om leksene når de står fast?
  • Følg dine elever videre, etter at de har gått ut skolen.

Bloggen gir helt konkrete råd om kontoinnstillinger som gjør at du som lærer kan skille mellom jobb og privatliv. Sannsynligvis har mange mangelfull kunnskap om strategisk bruk av Facebook, og utnytter ikke alle muligheter for informasjonsdeling til ulike grupper. Du kan også etablere en egen lærerkonto, eller opprette en egen side for din skole/klasse eller prosjekt. Slik omgår du hele venne-problematikken.

Bloggen gir deg steg-for-steg-oppskrifter til hvordan du kan endre dine innstillinger.

The Edu Blogger er en meget god blogg for lærere og andre som vil ha tips om hvordan integrere teknologi og sosiale medier i undervisningen. Ta også en titt på bloggen Teacher Challenge som inneholder mange spennende utfordringer til lærere og undervisningspersonale om hvordan komme igang med skole-elev-kontakt eller skole-foreldre-kontakt via blogging. De refererer til svært gode erfaringer med å la foreldre få innsyn i skolehverdagen på denne måten, og har delt informasjonen inn i konkrete, stegvise utfordringer som du kan følge.

Facebook har sin egen Facebook for educators side med informasjon og gode råd. Er du klar for nye utfordringer?

Ungdomsskoleelevene ved Elvetun skole deltok på seminar om bruk av sosiale medier under Dyrøyseminaret 2010.

Lambassadøren Ullrik

Ullrik er ansvarlig for markedsføring av Fårikålfestivalen i Dyrøy. Nå har han pakket kofferten og lagt ut på en ny og farefull ferd. Først til Oslo der han hilste på kongen, deretter til Rennesøy og de grønne øyene i vest. Der lovte ordfører Ommund Vareberg på tro og ære å ta godt vare på Ullrik.

Ullrik foran Utstein kloster. I området rundt klosteret gresser tusenvis av artsfrender.

Ordfører Ommund Vareberg i Rennesøy tok over ansvaret for Ullrik i midten av juni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fjor reiste Ullrik ned langs kysten i Troms, med båt ut til Lovund og andre øyer i Nordland og helt ned til Molde jazzfestival, før han vendte nesen hjemover. Reisen foregikk ikke uten komplikasjoner og et besøk hos veterinæren var påkrevd etter hjemkomst. Ullrik har nå en trefot, en såkalt «forenklet fårelegg». Les alt om Ullrik på Fårikålfestivalens nettside.

Ullrik fikk bandasje og fårelegg hos veterinær Børre Ertzaas.

Vi håper Ullrik kommer trygt hjem og oppfordrer alle til å følge ham på Facebook (Ullrik) og på nettsiden www.farikalfestivalen.no.

Vil du ha en date?

Teaterensemblet Rimfrost bidro med god underholdning utendørs i det fine sommerværet.

Det er lenge siden vi har datet så heftig som vi gjorde på fredag! Ny partner hvert sjuende minutt. På Senja Næringshage sitt medlemsseminar 17. juni var det muligheter for å blåse liv i gamle og nye forbindelser. Og det virket som om det var god kjemi. Flere fant hverandre og kommer å fortsette dialogen om bedriftssamarbeid i etterkant. Foruten speeddating holdt flere av medlemsbedriftene innlegg og presentasjoner. Dyrøyseminarsenteret holdt et foredrag om bruk av sosiale medier – med jobbhatten på. Hva vi kan bruke nye medier til i jobbsammenheng, og det vanskelige skillet mellom jobb/privat var noen av temaene. De fremmøtte fikk også tips til hvordan de kan unngå å gå tom for innholdsideer i sosiale medier som f.eks blogger. Responsen var svært god og vi har allerede fått forespørsler om foredrag i andre nettverk.

Skarve skryter av sin heltedåd.

En utrolig flott karakter!

Samlingen ble holdt på Jordhuset på Senja der Trude og Dag var godt vertskap. Vi ser fram til å følge utviklingen i Basecamp Senja. Rimfrost teaterensemble var også hjertelig til stede med Isak, Krakus og Skarve – et herlig innslag og en herlig gjeng som flere også kunne se da hurtigruta la til kai på Finnsnes 20. juni.

Arrangementet var på Jordhuset på Senja.

Kommunestyremøte idag

Siste kommunestyremøte for sommerferien er idag i Dyrøy. Her er det flere viktige saker. En av disse er sak 18/11 – Årsoppgjør 2010 – Dyrøyseminarsenteret KF. For å lykkes i utviklingsarbeid er det avgjørende med politisk legitimitet og forankring. Idag var det orientering med påfølgende dialog om satsingen i Dyrøyseminarsenteret. Her kan du lese sakspapirene til dagens kommunestyremøte.

Varaordfører Ronny Nordahl var opptatt av ungdom

Det kom flere innspill fra politikere som viste stort engasjement – spesielt i forhold til barn og unge. Prosjekt og unike satsinger rettet mot denne gruppen var et uttalt ønske fra talerstolen, blant annet formidlet varaordfører Ronny Nordahl dette.  Samsnakk Dyrøy er et viktig prosjekt som Dyrøyseminarsenteret har bidratt til. Fokus i prosjektet er å styrke dialog mellom foreldre og med foreldre og hjelpeapparatet. Videre jobber Dyrøyseminarsenteret i forhold til videreutvikling av prosjektsatsingen på Ungdomsforskere. Som et konkret resultat av prosjektet var en av våre ungdommer i praksis på Avikom .

I tida som kommer skal vi jobbe tett med barnehage, skole, helsesøster, folkehelsekoordinator, barnevern og andre, både internt og eksternt for å bidra til sterk og god satsing for våre unge.

165 nye søkere i bolystprogrammet

Vi er ikke alene, faktisk er det svært mange nye søkere som ønsker å ta del i den nasjonale bolystsatsinga. Kommunal- og regionaldepartementet offentliggjør først i august hvem som får midler. Dyrøy kommune har søkt videreføring av prosjektet stedsuavhengige arbeidsplasser. Les mer om regjeringens satsing på bolyst!

Liv Signe legger ned en gråstein på Dyrøyseminaret 2010

Grenseløs samling i vest

Lysekil kommune i Sverige er også en lærende kommune.

De lærende kommunene Rennesøy, Harstad, Lysekil (Sverige) og Dyrøy er samlet til nettverksbygging og erfaringsutveksling på de grønne øyene i vest. Dagen har vært spekket med lærdom; foredrag, dialog, spørsmål og svar. Vi er blitt mer sikre på at nettverk med andre lærende kommuner, små eller store, er riktig spor i framtida. Nå planlegger vi ei felles, stor satsing på tvers av kommune- og landegrenser. Stikkord er ungdom, forskning og læring. Se bilder fra Rennesøyturen på vår Flickr-konto.

SommerFLYT

Sommeren er kommet, og med den kom nyeste utgave av magasinet FLYT! Innbyggerne i Dyrøy, samt våre hyggelige naboer i Sørreisa, Salangen og Lavangen har akkurat fått den rykende ferske utgaven i postkassen.

I magasinet finner du en oversikt over sommeraktiviteter og sommeropplevelser i Dyrøy. Dessuten mange gode sommertilbud fra våre bedrifter. Magasinet som er produsert av Krysspress i samarbeid med Dyrøy 2017, har til hensikten å sette fokus på alt Dyrøy har å by på sommerstid. Dyrøyseminarsenteret bidrar også til at alle som har hytte eller fritidsbolig i Dyrøy får magasinet. Visste dere at vi har rundt 350 hytter i kommunen? Og noen bruker mye tid her selv om de ikke er innbyggere, opp til 1/3 av året. De er med på arrangementer, bidrar som frivillige og handler lokalt. Det er av stor verdi for kommunen.

Tre sommertips fra Dyrøyseminarsenteret

Ved Finnlandsnes småbåthavn ligger forholdene til rette for sommerkos i frisk sjøluft. Her er gjestehavn, sykkelutleie, søndagskafé og holme med friluftsfasiliteter. På bildet ser vi Edgar Øwre, styreleder i Dyrøy båtforening, i avslappet positur. Foto: Rune Stoltz Bertinussen.


Dyrøy Båtforening sin hjemmeside.

Hver søndag i sommer kan unge og voksne prøve seg som racerkjørere på Nord-Norges største gokartbane eid av NMK Dyrøy! Klar - ferdig - gå! Foto: Rune Stoltz Bertinussen


NMK Dyrøy sin hjemmeside.

Opplev natur og kultur i skjønn forening på Berg. 31. juli inviterer Lise og Roy-Frode Løvland til familiekonsert og utehygge. Foto Rune Stoltz Bertinussen.


Lise Løvland sin hjemmeside.

Nyt SommerFLYT og oppsøk det beste Dyrøy har å by på. God sommer!

Forrige versjon av FLYT kom i forbindelse med Dyrøyseminaret og hadde tema stedsuavhengige arbeidsplasser. Magasinet er i høyeste grad lesbart og relevant fortsatt. God fornøyelse.

Et sentrum til begjær

En time i Drammen er bedre enn én dram i timen.

Bragernes bystrand i juli.

Med et glimt i øyet presenterte kultursjef Tone Ulltveit-Moe sentrumsforvandlingen i Drammen under småbykonferansen på Finnsnes.

Tone Ulltveit-Moe er kultursjef i Drammen kommune.

Elvebyen Drammens forvandling fra stygg andunge til vakker svane har blitt lagt merke til langt ut over landets grenser. Ulike delprosjekter har vunnet en rekke priser og Drammen er blitt selve kroneksemplet på god stedsutvikling og omdømmebygging. Det som likevel slo oss som satt og hørte på, var den sterke visjonen – og forpliktelsen til den – som politikerne i Drammen har klart å holde fast på gjennom flere tiår. Det har ikke alltid vært like populært å bevilge penger til sentrumsplanen, men de har stått støtt i stormen, gjennom flere skifter av kommunestyre, både rødt og blått. Utviklinga av Elvebyen Drammen har vært et forpliktende samarbeid mellom kommune, folk og næringsliv. Resultatet er soleklart, Drammen har økt sin attraktivitet for bosetting (jf. Vareide/Telemarksforskning).

Det er slik vi husker Drammen sentrum, endeløse køer...

Drammenserne har tatt elvebredden tilbake. Bragernes elvepromenade i julisol.

Nå som Dyrøy er i en prosess med utvikling av sentrumsplan tar vi med oss all inspirasjon fra Drammen, og legger særlig merke til den gode kommunikasjonshåndteringen og forankringen av tankegods blant befolkning, næringsliv og politikere. Vi tar også med oss spennende tanker fra tettstedsutviklinga i Gildeskål kommune, der senteret Inndyr med Klippfisktorget framstår som ny etter en spennende utviklingsprosess. Vårt sentrum vil forhåpentligvis også inneholde noe nytt fra høsten av: «Læringshagen» med kontorhotell og plass til enda flere som jobber stedsuavhengig!

Tone Ulltveit-Moes presentasjon fra konferansen.

Alle foto fra Drammen er tatt av Birgitte Simensen Berg.