Innlegg

Valgfag via video

Elevene i 8. klasse ved Elvetun skole har spansk valgfag to ganger i uka. Da treffer de læreren i Lavangen og elever fra Gratangen, Trondjord og Karlsøy, via videoskjermen i Nordavindshagen. Tilbudet er nytt av året. Noen tekniske utfordringer møtte de på de første gangene, men nå har elevene og læreren som følger dem, lært seg alt om hvordan videoløsningen fungerer.

Elvetun skole tilbyr spanskundervisning til elevene via videokonferanse.

Oops, flytt deg lærer...!

Allerede snakker de spansk og allerede har de oppdaget at de burde hatt et eget videorom på Elvetun skole! Fredag 23. september inviterer Dyrøyseminarsenteret til inspirasjonsdag i Nordavindshagen for ansatte i skolen, barnehagen og innen helse, fra kommunens administrasjon, representanter fra fagforeninger og næringsliv, politikere og flere. Målet er å informere og inspirere til bruk av tovegs lyd/bilde i hverdagen. Bredbåndsfylket Troms AS og Avikom AS stiller opp med gode eksempler på bruk av teknologien som gir Dyrøysamfunnet mulighet til å høste gevinster av den digitale motorveien. Velkommen!

Ungdom med vinger og røtter

Torsdag 9. desember var Dyrøyseminarsenteret og fem av elevene ved Elvetun skole på en spennende tur til Tromsø. Målet var lederskolering, læring, og kunnskap om nettverksbygging. Det ble en heftig dag!

Ungdommene ble intervjuet av NRK mens de var i Tromsø. (Foto: Marie Smedsrød)

Disse fem elevene hadde alle framtredende oppgaver under årets Dyrøyseminar. Gikk du glipp av Dyrøyseminaret eller ønsker å gjenoppleve det, kan du se webcast fra seminaret. Kanskje er de framtidas ledere? Vi tror det er viktig å gi ungdommene våre både vinger og røtter. Da vil de reise ut i verden med god håndbagasje og være gode ambassadører for Dyrøy uansett hvor de havner.

I Tromsø hadde elevene ett tett program. I tillegg ble de fulgt av NRK hele veien. En del av en leders hverdag er å takle media, og det gjorde denne gjengen med glans. Se innslag på Nordnytt. Elevene fikk først møte studieveileder Espen Hoås, etterpå fikk de en leksjon i ledelse av assisterende fakultetsdirektør Trond Nylund. Siden en av elevene var spesielt interessert i jordmorutdanninga, brukte vi litt ekstra tid på MH-bygget og la inn en omvisning på «Det røde rommet». På lesesalen møtte de to mastergradsstudenter innen Organisasjon og Ledelse som fortalte om sine valg, og livet som student i byen.

Senere var det møte med næringslivsledere i lokalene til Avikom AS. Her hadde vi invitert flere som ungdommene også møtte under Dyrøyseminaret; Dag Kjetil Hansen fra Bredbåndsfylket Troms, journalist Astri Edvardsen og redaksjonssjef Oddny Johnsen fra Krysspress, daglig leder Hans Johan Tofteng, Raymond Sebergsen (easymeeting servicesenter) og informasjonssjef Marie Smedsrød fra Avikom, og professor Tom Tiller som samarbeidet med ungdommene under forberedelsene til Dyrøyseminaret.

Vi spiste en god lunsj sammen med alle våre gjester og etterpå fordelte vi oss i tre rom for en dialog via toveis lys og bilde. Her diskuterte vi temaer som nettverk, mot, studievalg, gründing, ny teknologi, ungdomsforskning og arbeidsliv. Vi tror dette er en dag elevene Elise Chruickshank, Trygve Grønning, Renate Moldvik Pedersen, Fredrik Vaeng Røtnes og Robin Dalseth kommer til å huske lenge. Det gjør vi!

Se innslag fra NRK Nordnytt (ca. 12 minutter ut i sendinga). Avikom laget også en flott artikkel med mange bilder fra besøket.