Innlegg

Har Mai Camilla stemmerett?

Mai Camilla Munkejord som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark utgir nå sitt doktorgradsarbeid i bokform under tittelen «Hjemme i Nord». Her prøver hun blant annet å svare på hvorfor folk flytter til Finnmark, og – ikke minst – hvorfor vi blir boende. Mange har forsket på flyttemotiv, men ikke så mange på hva som skaper tilhørighet og et ønske om bli. Derfor er dette arbeidet viktig og betydelig.

Det gikk ikke lang tid etter at nyheten dukket opp på Altaposten sin nettside, før de første kritikerne var på banen i kommentarfeltet. Har Mai Camilla, som er innflyttet til Finnmark, rett til å mene noe om folk som bor i Finnmark? Eller er hun ekskludert på grunn av sin opprinnelige stedsidentitet? Interessant at hun blir utsatt for akkurat den typen holdninger som hun har forsket på. I sitt arbeid peker Munkejord nettopp på utviklingen av flerstedsidentiteter. Det er normalt å føle seg hjemme flere steder. Og flere vil ha flere bosteder i framtida. Dermed vil antakeligvis flere jobbe stedsuavhengig.
I Altaposten får Munkejord spørsmål om hvordan kommunene og fylket skal jobbe for å motarbeide fraflytting.
– Man må ha en fortsatt bred satsing med fokus på variert arbeidsmarked, desentralisering av høykompetansestillinger, inkluderende stedsidentiteter, og legge til rette for reisevirksomhet og flerstedstilknytning. Det å ha flere hovedhjem vil også bli viktigere i tiden som kommer, sier Mai Camilla Munkejord til Altaposten.
Vi hadde gleden av å høre en presentasjon av Munkejords arbeid under avslutningskonferansen for den nasjonale småsamfunnssatsinga i Tromsø i 2010. Du finner et intervju med henne i vår utgivelse FLYT fra høsten 2010.
Vi anbefaler flere å lese boka som er i salg i Alta fra neste uke.