Rune Solenes Opstad

Rune Solenes Opstad er statsviter og var rådmann i Dyrøy kommune i perioden 2000 –  2005. I perioden etter arbeidet Opstad blant annet som rådgiver på Stortinget og som kontorsjef i Arbeiderpartiet. Siden 2012 har Opstad vært assisterende fylkesutdanningssjef i hjemfylket Møre og Romsdal. Et av de temaene han er mest opptatt er å øke gjennomføringen i videregående opplæring.