Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

22 søkeresultater for: sammen om en bedre kommune

11

Digitalt fortalt

På Torgdagen i Dyrøy 23. juni hadde barnehagen egen stand der de blant annet viste fram sine digitale ferdigheter. Både små og store lekte med de fire iPad’ene som barnehagen har skaffet seg i forbindelse med programmet Sammen om en bedre kommune (SO1BK). Andre så på de fire lysbildefremvisningene som kjørte kontinuerlig på de bærbare […]

12

Hvem trenger nettvett?

Er du tøffere bak tastaturet enn i den virkelige verden? FAU ved Elvetun skole har tatt initiativ til et kurs i nettvett for elever, foreldre og ansatte. Nett(sk)vett arrangeres 3. mai i kultursalen. NETT(sk)VETT from italo profeti on Vimeo. Digital og sosial kompetanse blandes sammen når vi vandrer i den virtuelle verden av sosiale nettverk. […]

13

De digitale barna

Barn behersker digitale verktøy bedre enn oss voksne. Pedagogiske veiledere i skole og barnehage må ta et viktig valg; skal vi veilede barna også i den digitale verdenen? Dyrøyseminarsenteret samlet i går pedagogiske ledere fra barnehagen og småskolen i kommunen vår til drøfting av temaet «IKT og barn». For oss var det starten på en […]

14

Prosjekter

Dyrøyseminarsenteret KF Vår oppgave er å være et internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy for Dyrøy kommune. Vi er intern pådriver for læring og kunnskapsdeling i Dyrøy, og tar initiativ til ulike utviklingsprosjekter. Samtidig er vi en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv. Vi er […]

16

Den store utfordringen i Midt-Troms

Et stort gap mellom tilgang på kompetanse og fremtidige behov i vekstnæringene. Det er hovedkonklusjon i samfunnsanalysen Dyrøyseminarsenteret har utarbeidet for byregionen Finnsnes. Det var ny kunnskap om byregionen Finnsnes som i går ble presentert for ordførere og rådmenn i de åtte kommunene i Midt-Troms. Kunnskap som kan bety bedre samspill og mer vekstkraft. Kommunal og moderniseringsdepartementet […]

17

En aktiv landbruksproduksjon er viktig for lokalsamfunnet!

Beitedyr er et trivelig og viktig innslag i distriktene. Store utmarksbeiteressurser utnyttes, dyra holder kulturlandskapet vedlike og sauedrift skaper aktivitet og mulighet for tilknyttet næringsvirksomhet på bygda. I Dyrøy kommune har sauebønder organisert seg i Dyrøy beitelag. Her samarbeider de systematisk for en god og effektiv drift på de flotte utmarksbeitene på Dyrøya og kommunens […]

18

Delte erfaringer om boligetablering i distriktet

Ordfører, rådmann og daglig leder i Dyrøyseminarsenteret deltok nylig på en konferanse i regi av Husbanken og Distriktssenteret der målet var å dele erfaringer om boligetablering i distriktet. De arrangerte en lignende konferanse i november 2012, i forbindelse med at tolv kommuner ble valgt ut til ei spesiell satsing på boligetablering. Dyrøy søkte om å […]

19

Hvordan kartlegger vi ledige boliger?

I Dyrøy arbeides det aktivt med å utforme en bedre boligpolitikk, tilpasset de utfordringer vi står overfor akkurat nå. Særlig handler dette om tilrettelegging for unge etablerere. Dette er problemstillinger vi deler med flere. Distriktssenteret har samlet mange gode eksempler på andre kommuners arbeid med boligutfordringer, vi har sett til både Hamarøy og Gildeskål. Parallelt […]

20

Hva slags boligpolitikk vil vi ha i Dyrøy?

Er du på jakt etter bolig i Dyrøy eller har du tanker og ideer om framtidig boligpolitikk i Dyrøy? Vi trenger mer engasjement om boligpolitikk i Dyrøy kommune. Kommunestyret inviterer Dyrøys befolkning til «Åpent møte» i Nordavindshagen» onsdag 28. november.