Dyrøyseminaret 2020

 

Dyrøyseminaret arrangeres i år 21. - 23.september 2020.

Dette er 12. gang Dyrøyseminaret arrangeres og er en sentral nasjonal arena for Lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av utviklingstrekk i kommune-Norge.

Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til utvikling og omstilling, og være aktuell i den nasjonale samfunnsdebatten.

Seminaret har bredt nedslagsfelt og når godt ut ved hjelp av offensive satsinger på kommunikasjon og informasjon.

Troms og Finnmark fylkeskommune er medarrangør. 

Forskningsdagene sees i forbindelse med seminaret. 

Hovedtema for Dyrøyseminaret 2020 vil være: Smarte bygder/samfunn

 

 

Vedlegg 1, 2 : rapporter fra Dyrøyseminaret 2016/2018