Ung drivkraft - Mpower Nord

Vi bor i en spennende region med stort utviklingspotensial. Ei levedyktig framtid i Midt-Troms, krever ungdom med på laget. Ungdom ønsker å bli tatt på alvor! De ønsker å være med å påvirke framtiden sin. Hvorfor kan vi ikke gi ungdom større medvirkningskraft og reel innflytelse, for å styrke deres tilhørighet? De vil bli hørt! Det er avgjørende for Regionen Midt-Troms at ungdommen trives her, slik at den gode identiteten styrkes og gir grobunn for å komme «hjem» etter endt utdanning. Midt-Troms trenger folk og kompetanse NÅ og i framtiden.

Under Dyrøyseminaret 2018 ble Ung Drivkraft en realitet og samarbeidet mellom regionens ungdommer og ordførere startet. Ordførerne- og Ungdomsrådet i Midt-Troms ble enige om åtte vedtak for å styrke ungdomssatsingen. Det resulterte bla. i at Ungdomsrådet fikk kr. 200 000 tildelt av Regionrådet. Du kan lese mer her: (link til bok/dokumentasjon)

Nordavind Utvikling har vært ansvarlig for å lede arbeidet Ung Drivkraft, samt å organisere lederopplæring MPower for ungdommer i Regionen.

Oppdragsgiver: Senja kommune, på vegne av kommunene i Midt-Troms