Odd Arild Netland

Odd Arild Netland

Odd Arild Netland er sekretær og daglig leder av Folkehøgskolerådet. Folkehøgskolerådet fremmer saker overfor Storting, departement og Utdanningsdirektoratet.

En annen viktig oppgave for folkehøgskolerådet er å legge vilkårene til rette for pedagogisk utviklingsarbeid. På Dyrøyseminaret vil Netland fortelle om oppstart av et nytt større prosjekt; ungdomsforskning