Maria Monasdatter Almli

Maria Monasdatter Almli

KUN senter for kunnskap og likestilling ble etablert i 1991 med lokalsamfunnet og det svært lokale som utgangspunkt. 23 år senere arbeider KUN lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvordan løfter vi blikket fra det lokale, og hvordan bruker vi stedstilknytningen som ressurs i stedsuavhengig arbeid?

Maria Monasdatter Almli er har vært ansatt ved KUN siden 2002. Master i samfunnsfag m/vekt på sosiologi fra Universitetet i Nordland, Storfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning fra Universitetet i Tromsø og Cand.mag fra NTNU med fag som kulturforståelse og mellomfag i pedagogikk. Arbeider med et PhD-prosjek som omhandler språk, frihet og bygda.