Katja Wehner

Katja Wehner

Katja Wehner kommer fra Erfurt i Thüringen i Tyskland, men flyttet til Norge i 2005. Hun har utdanning innen hotell og økonomi og har jobbet med dette fagområdet i mange år, både i Tyskland og i Norge. I februar 2014 begynte hun som prosjektleder for «Regionalt vertskap i Midt-Troms» Målet med dette prosjektet er å lage en felles profil og en «grunnmur» som kommunene kan bygge videre på for å fungere som gode vertskapskommuner for tilflyttere. Katja Wehner kommer til Dyrøyseminaret for å snakke om det gode vertskap.