Ung Drivkraft i Nord Dyrøyseminaret 2022

Ungdom har alltid hatt en sentral rolle på Dyrøyseminaret, også i år. 

Sammen med over 110 deltakere var Ung Drivkraft i Nord representert med 11 ungdommer som løftet viktige budskap om unges virkelighet og om unges ønsker for tilhørighet, bolyst og utvikling i Nord.

Disse bidro gjennom dagen både i kraft av sin deltakelse i salen og gruppearbeid, men også med innslag av post-it gerilja og var også bedt om å ha sitt egen innspill i Del 2 for selve Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Alltid på Dyrøyseminaret er den da sittende ministeren tilstede. 

Ungdommens innslag kom som et frisk pust etter mange korte, men monotone innspill fra en rekke ulike politiske, administrative eller næringsaktører. Vi startet med en film laget av Nuten film i forbindelse med nasjonal Mpowersamling i vår, kombinert med besøk på Stortinget og KS-besøkssenter.  Å jobbe med Dyrøyseminaret går over lang tid. Mange ungdommer har jobbet med ulik formidling - Ingvild Storvoll Forandringshuset Norge. 

Alle ungdommene løftet fram litt tekst hver inn i innspillet fra ungdom som i sum handlet om å invitere unge inn på faktiske beslutningsarenaer og sikre bredde i medvirkning blant denne målgruppen. Mot slutten av innspillet ble veileder for ungdomsmedvirkning i praksis lansert. Opptak fra seminaret kan du se her og ved å spole fram 1.20 kommer man rett til ungdommens innslag.

 

Arbeidet har vært i samarbeid med Forandringshuset Norge, Fyrvokteren i Troms og Finnmark / Statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS og Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling.

Ungdom som deltok på Dyrøyseminaret var fra: Troms og Finnmarks fylkesråd, ungdommens regionråd Midt-Troms, Dyrøy ungdomsråd, unge ledere fra Mpowerkull og ungdommer fra Midt-Troms kommunene. 

Arrangementet er støttet av Samfunnsløftet Sparebank 1 Nord-Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune og Erasmus+ ungdom og EU. Ungdomssporet er en del av markeringen av Europeisk ungdomsår.