Temaplan Landbruk

Midt-Troms kommunene skal parallelt med revidering regionale næringsplanen for Midt- Troms gjennomføre en planprosess for en temaplan landbruksplan, samt at evt tiltak i landbruksplanen implementeres i tiltaksdelen for den reviderte regionale næringsplanen for Midt- Troms.