Revidering av regional næringsplan for Midt-Troms og videreutvikling av felles satsing i Midt-Troms

Nordavind Utvikling med Ragnvald Storvoll som prosjektleder har vunnet anbudet «Revidering av Regional Næringsplan og videreutvikling av felles satsing i Midt-Troms».

Oppgaven skal løses i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Arbeidet skal være sluttført innen november 2023.

Prosjekteier: Midt-Tromsrådet