Veileder - Ungdomsmedvirkning i praksis

Under Dyrøyseminaret 2022 ble den digitale veilederen lansert. Veilederen "Ungdomsmedvirkning i praksis" finnes her: www.ungdomsmedvirkning.no

Veilederen er en digital ressursweb med verktøy, metoder og gode eksempler. Målgruppen er voksne som jobber med eller for ungdom.

Ungdommene har vært med å utforme veilederne med mange gode innspill. På Dyrøyseminaret inviterte ungdommene kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og ordførerne i Midt-Troms til å bruke veilederen i deres arbeid.   

Forskning viser (Storvoll, 2019) at voksne som jobber med ungdom mangler verktøy og kompetanse for å gi unge reell medvirkning.

  • Til tross for lovpålagt å ha ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan er det fortsatt kommuner som ikke har dette på plass
  • Ofte har ungdomsarbeider-/koordinatorer liten ressurs og manglende opplæring/kompetanse
  • Det sees en særlig utfordring i små distriktskommuner

Veilederen er utviklet i samarbeid med Forandringshuset Norge

Utenom egeninnsats er veilederen i hovedsak finansiert av Troms Holding AS og K-stud.  

Vi skal fortsette å fylle innholdet i den dynamiske digitale veilederen og være pådrivere til at flere ser viktigheten av å ta ungdomsmedvirkning på alvor.