Drivkraft

 
Prosjektet: «DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner», er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Senja kommune.
Nordavind Utvikling leder ungdomsforsker-ordningen i prosjektet.
Målet er ungdomsmedvirkning i prosessen med utvikling av klima-, miljø- og energiplan i kommunene.
Samarbeidsparter: Vågan kommune (Lofoten), Vestvågøy kommune, Lofotrådet og UiT Norges arktiske universitet. 
 
H1 Ungdomsforsker-ordning
Ungdomsforsker-ordninga vil i løpet av prosjektperioden omfatte ca. 20 elever, og går ut på at enkeltbedrifter samarbeider med elever, lærlinger og faglærere på videregående skoler om konkrete utviklingsoppgaver knytta til virksomheten i den enkelte bedrift. Utviklingsoppgaven vil være innretta mot bærekraft, fornybar energi og klima, og være relevant innenfor den fagretninga som eleven har valgt.  Arbeidet som gjennomføres, og resultatene som kommer ut av det skal tematiseres i KME-verkstedene gjennom presentasjoner og ved at arbeidet blir diskutert opp mot elementer i KME-planen. Bedriftene vil slik få satt klima- og energispørsmål på dagsorden, få tilført faglige ressurser for å arbeide med løsninger og bruke egne erfaringer til å påvirke kommunens KME. Ungdomsforsker-ordningen foregår fra høsten 2021 til høsten 2024.
 
Mentor/ungdomsforsker
Det er utviklet flyere med informasjon og beskrivelse av mentor- og ungdomsforsker rollen (vedlegg). 
 
KME- verksted
Den 6.-7. september var Nordavind Utvikling i Henningsvær og ledet KME-verkstedet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland.
TREVAREFABRIKKEN var både ungdom, politikere, næringsliv og kommuner representert.
Workshop: Grønn omstilling - transport og mobilitet.