Dyrøyseminaret 2022

 

Årets seminar vil ha karakter av et politisk verksted og ungdom har en sentral plass. 

Dyrøyseminaret har i over 20 år vært en nasjonal arena for samhandling der utfordringer for lokalsamfunn, kommuner og regioner settes på dagsorden og framtidige løsninger og modeller utformes. Dyrøyseminaret har siden 2011 vært en del av innovasjonsinfrastrukturen til Troms fylkeskommune. Fokuset for Dyrøyseminaret 2022 vil være nærings-/lokalsamfunnsutvikling og ungdom/ demokratiutvikling/rekruttering, gjennom bærekraftige og nyskapende digitale løsninger.

 

Dyrøyseminaret skal nok en gang sette søkelyset på distriktenes utfordringer og muligheter. Arrangementet går av stabelen hoveddag 20. september.

 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har allerede meldt at her vil han være! Gjelsvik kommer for å samle innspill til regjeringens nye distriktsmelding som det er knyttet høye forventninger til.

Ministeren sier i et brev til Dyrøy kommune, at han ser frem til å delta på seminaret som arrangeres av Nordavind Utvikling i september. Gjelsvik ønsker en aktiv dialog om distriktspolitiske utfordringer og løsningsforslag under sitt besøk på seminaret. 

Dyrøyseminaret 2022 er det trettende i rekken. Seminaret er et politisk verksted og en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling, med deltakelse fra alle formannskapsmedlemmene i Midt-Troms kommunene, stortingspolitikere, fylkesråder og organisasjoner.

Midt-Tromsrådet prioriterer å være til stede for å gi tydelige meldinger til ministeren. I tillegg til distriktsmeldingen skal regional næringsplan i Midt-Troms under lupen. Denne viktige planen skal oppdateres for å fange opp avgjørende utviklingstrekk i regionen.

Lokal ungdom, Ungdommens Midt-Tromsråd (UMT) og Ungdommens fylkesråd (UFR) skal som alltid ha sentrale posisjoner under Dyrøyseminaret. Her vil ungdom presentere en ny veileder for ungdomsmedvirkning i praksis.