Fårikålfestivalen

Nordavind Utvikling var prosjektansvarlig for utvikling og gjennomføring av Fårikålfestivalen fra høst 2008. Festivalen var et eget tiltak i næringssatsingen i prosjekt "Dyrøy 2017", som hadde fokus på vekst i folketall, næring og økt aktivitet i lag og foreninger. Etter prosjektslutt 2012 ble Nordavind Utvikling leid inn som arrangementledelse/prosjektledelse årlig frem til 2018. 

 

Rapport foreligger