Dyrøy 2017

Prosjektet har vært gjennomført ved et forprosjekt og et hovedprosjekt. 

 

Delmål 1:        Etablere et Småsamfunnssenter i Dyrøy

Delmål 2:        Gjennomføringen av prosjektet «Dyrøy 2017»

                        Delmål 2 a: Vekst – Folketallsutvikling

                        Delmål 2 b: Vekst – Lokalt næringsliv

                        Delmål 2 c: Vekst – Lag og foreninger

 

Rapport følger